HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Crear una llista de marcatge ràpid

background image

Crear una llista de marcatge ràpid

Crear una llista de marcatge ràpid a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i a l'HP Color LaserJet 4730mfp

i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu

Add (Afegeix)

per mostrar la pantalla New Speed Dial (Marcatge ràpid nou).

4.

Escriviu un número mitjançant el teclat. Si voleu escriure més d'un número, toqueu

Next Number

(Número següent)

i escriviu un altre número. Repetiu aquest pas per introduir tots els números per

al marcatge ràpid.

5.

Toqueu el botó

Name (Nom)

per mostrar el teclat.

6.

Escriviu un nom per al marcatge ràpid fent servir el teclat i després toqueu

OK (D'acord)

per tornar

a la pantalla New Speed Dial (Marcatge ràpid nou).

7.

Toqueu

OK (D'acord)

per acceptar el marcatge ràpid.

Crear una llista de marcatge ràpid a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

2.

Toqueu

Speed Dials (Marcatges ràpids)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu un

Speed Dial number (Número de marcatge ràpid)

.

4.

Toqueu el botó

Speed Dial Name (Nom de marcatge ràpid)

per mostrar el teclat.

5.

Escriviu un nom per al marcatge ràpid i toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla

Speed Dials

(Marcatges ràpids)

.

6.

Toqueu el botó

Fax Numbers (Números de fax)

per mostrar el teclat.

7.

Escriviu un número de fax per al

Speed Dial Name (Nom de marcatge ràpid)

i toqueu

OK

(D'acord)

per tornar a la pantalla

Speed Dials (Marcatges ràpids)

.

8.

Toqueu el número de

Speed Dial (Marcatge ràpid)

seleccionat per al Speed Dial Name (Nom de

marcatge ràpid) que vulgueu desar. El nom i el número de fax apareixeran al costat del

Speed Dial

number (Número de marcatge ràpid)

.

9.

Repetiu els passos del 3 al 8 per introduir tots els números per al marcatge ràpid.

10.

Quan hagueu acabat, premeu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

88

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW