HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Eliminar un sol número de la llista de marcatge ràpid

background image

Eliminar un sol número de la llista de marcatge ràpid

Suprimir un sol número d’una llista de marcatge ràpid a l’HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp, i 5035mfp,

i l’HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu la casella davant del nom de marcatge ràpid que té el número que voleu suprimir. Potser
haureu de fer servir les fletxes de desplaçament per mostrar el nom de marcatge ràpid.

4.

Toqueu

Details (Detalls)

per mostrar la llista de números per al marcatge ràpid.

5.

Feu servir les fletxes de desplaçament amunt i avall per ressaltar un número per suprimir-lo.

6.

Toqueu

Remove (Suprimeix)

o

Remove All (Suprimeix-ho tot)

.

7.

Toqueu

OK (D'acord)

o

Cancel (Cancel·la)

.

CAWW

Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid

89

background image

Eliminar un únic número de la llista de marcatge ràpid a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie

MFP

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

2.

Toqueu

Speed Dials (Marcatges ràpids)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu el número de

Speed Dial (Marcatge ràpid)

de la llista que voleu editar.

4.

Toqueu el quadre Fax Numbers (Números de fax) per mostrar el teclat.

5.

Desplaceu-vos per la llista de números de fax i toqueu la pantalla a la dreta de l'últim dígit del
número de fax que voleu suprimir. Feu servir la tecla de retrocés per suprimir el número de fax.

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla

Speed Dials (Marcatges ràpids)

.

7.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.