HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Suprimir una llista de marcatge ràpid

background image

Suprimir una llista de marcatge ràpid

Eliminar una llista de marcatge ràpid a l'HP LaserJet 4345mfp, 9040/9050mfp i 5035mfp i l'HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Seleccioneu un nom de marcatge ràpid a la llista de marcatge ràpid.

4.

Toqueu

Delete (Suprimeix)

per eliminar la llista de marcatge ràpid.

5.

Toqueu

Yes (Sí)

per confirmar l'eliminació o bé toqueu

No

per conservar la llista.

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

Eliminar una llista de marcatge ràpid a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu un número de

Speed Dial (Marcatge ràpid)

a la llista que voleu eliminar.

4.

Toqueu

Delete (Suprimeix)

.

5.

La pantalla següent us demanarà que confirmeu la supressió.

6.

Toqueu

Yes (Sí)

per eliminar la llista de marcatge ràpid.

7.

Torneu a tocar

Yes (Sí)

per tornar a la pantalla Fax.