HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Definir el reenviament de faxos

background image

Definir el reenviament de faxos

Utilitzeu la configuració de reenviament de faxos per reenviar tots els faxos rebuts a un altre número
de fax. Quan s’habilita l’opció de reenviament de fax, l’MFP destinatari imprimeix el fax (si l’opció
d’impressió de fax està deshabilitada, el fax s’imprimeix quan s’habilita l’opció) i el reenvia al número
de reenviament.

NOTA:

Si es produeix un error en el reenviament a un altre número de telèfon, el dispositiu no tornarà

a intentar-ho. Tots els faxos es reenvien amb resolució alta o estàndard.

Definir el reenviament de faxos l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i de l'HP Color LaserJet 4730mfp i

9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per obrir el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per obrir el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX RECEIVE (RECEPCIÓ DE FAXOS)

.

4.

Cerqueu i toqueu

FORWARD FAX (REENVIA EL FAX)

per obrir la pantalla PIN.

5.

Feu servir el teclat per escriure el PIN (com a mínim quatre dígits) i després toqueu

OK

(D'acord)

. Si ja teniu un PIN, s'obre la pantalla Forward to Number (Reenvia al número). Si no

s'ha creat un PIN, se us demanarà que comproveu el PIN nou tornant a escriure'l i després premeu

OK (D'acord)

.

NOTA:

Deseu sempre el vostre PIN en un lloc segur. Si perdeu el PIN, poseu-vos en contacte

amb el Servei Tècnic d’HP per obtenir informació sobre el restabliment del PIN. Per obtenir més
informació, vegeu

Assistència al client d’HP a la pàgina 129

.

6.

Toqueu

Fax Forwarding (Reenviament de faxos)

per obrir la pantalla de configuració FAX

FORWARDING (REENVIAMENT DE FAXOS).

7.

Toqueu

Forward to Number (Reenvia al número)

perquè el teclat estigui disponible.

8.

Escriviu el número de telèfon del fax de reenviament i després toqueu

OK (D'acord)

per habilitar

el reenviament de faxos.

Definir el reenviament de faxos de l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Toqueu

Default Job Options (Opcions del treball per defecte)

per mostrar el menú Default Job

Options (Opcions de treballs predeterminades).

3.

Toqueu

Default Fax Options (Opcions de fax per defecte)

per mostrar el menú Default Fax Options

(Opcions de Fax predeterminades).

4.

Toqueu

Fax Receive (Recepció de faxos)

per mostrar la pantalla Fax Receive (Recepció de faxos).

5.

Toqueu

Fax Forwarding (Reenviament de faxos)

per mostrar la pantalla PIN.

6.

Feu servir el teclat per escriure el PIN (com a mínim quatre dígits) i després toqueu

OK

(D'acord)

per mostrar la pantalla Fax Forwarding (Reenviament de faxos).

7.

Toqueu

Fax Forwarding (Reenviament de faxos)

.

CAWW

Definir el reenviament de faxos

95

background image

8.

Toqueu

Custom (Personalitzat)

i toqueu Save (Desa) per mostrar la pantalla Set Fax Forwarding

(Configurar el reenviament de faxos).

9.

Toqueu

Forward to Number (Reenvia al número)

per mostrar la pantalla Forward to Number

(Reenvia al número).

10.

Toqueu el quadre de text per escriure el número de telèfon de reenviament de faxos i toqueu

OK

(D'acord)

.

96

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

Programació de la impressió de faxos (bloqueig de

memòria)

Utilitzeu la funció d'impressió de faxos per especificar quan s'han d'imprimir. Es poden seleccionar tres
modes d'impressió de faxos. Les seleccions són

Store all received faxes (Emmagatzema tots els faxos

rebuts)

,

Print all received faxes (Imprimeix tots els faxos rebuts)

, o

Use Fax Printing Schedule (Utilitza

programa d'impressió de faxos)

.

Si es selecciona

Store all received faxes (Emmagatzema tots els faxos rebuts)

, tots els faxos entrants

s'emmagatzemaran en memòria i no s'imprimiran. Es pot accedir als treballs del fax emmagatzemats
a la memòria mitjançant el menú

MFP Retrieve Job (Recuperació del treball de l'MFP)

. Utilitzant aquest

menú, podeu imprimir o suprimir treballs d'impressió emmagatzemats a la memòria. Per obtenir
informació addicional quant a aquesta funció, consulteu la descripció del menú Retrieve Job (Treball
de recuperació) del manual d’usuari de l’MFP.

NOTA:

L'opció

MFP Retrieve Job (Recuperació del treball de l'MFP)

només està disponible de l'HP

LaserJet 4345mfp i l'HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp i 9500mfp. Per a l'HP LaserJet M3035
MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i l'HP Color
LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP , es pot accedir als faxos emmagatzemats recuperats
introduint el menú

Fax Printing (Impressió de faxos)

i canviant el mode a

Print all received faxes

(Imprimeix tots els faxos rebuts)

.

Si es selecciona

Print all received faxes (Imprimeix tots els faxos rebuts)

s'imprimiran tots els faxos

entrants. També s’imprimeixen els faxos emmagatzemats a la memòria actualment.

Si es selecciona

Use Fax Printing Schedule (Utilitza programa d'impressió de faxos)

els faxos només

s'imprimiran segons la programació d'impressió de faxos. La programació d’impressió de faxos es pot
definir per blocar la impressió durant tot un dia (24 hores) o per blocar la impressió durant un període
de temps del durant el dia. Només es pot definir el període de bloqueig, però aquest es pot aplicar a
qualsevol nombre de dies. El període de bloqueig es configura al menú

Fax Printing (Impressió de

faxos)

. Per obtenir més informació, vegeu

Crear una programació d'impressió de faxos

a la pàgina 99

.

NOTA:

Quan acaba el període de bloqueig, els faxos rebuts i emmagatzemats durant el període de

bloqueig s'imprimeixen automàticament.

Comportament de la impressió de faxos

Per millorar la seguretat dels faxos, s'ha canviat l'opció de Fax Printing (Impressió de faxos) amb el
llançament de l'HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M9040
MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP. Les diferències clau es
troben a la manera de tractar i mostrar els informes de trucades, els informes T.30, els menús d'informes
i la línia d'estat del tauler de control. La taula següent assumeix que s'ha habilitat Fax Printing (Impressió
de faxos).

Configuració de
menú per a
l'informe de
trucades i/o
l'informe T.30

Quan es rep un
fax, com es
tracten l'informe
de trucades/
l'informe T.30?

Què succeeix
quan s'imprimeix
un fax
emmagatzemat?

Què succeeix
amb els menús
per a informes de
faxos i l'informe
T.30?

El tauler de
control mostra el
número de
telèfon entrant?

Operacions d'MFP
anteriors (9500,
9040/50, 4345,
4730)

Never (Mai)

No s'imprimeix

S'imprimeix el fax

Es mostra

Every fax (Cada
fax)

No s'imprimeix

S'imprimeix el fax

Es mostra

CAWW