HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Cerca de l’agenda del fax DSS

background image

Cerca de l'agenda del fax DSS

Feu servir la funció de cerca de l'agenda per completar un cerca de nom de l'agenda que es subministra
mitjançant el servei d'enviament digital (DSS) i l'administrador de l'agenda (ABM).

Consulteu el lloc web d'HP per determinar si hi ha actualitzacions de microprogramari disponibles per
al vostre model d'MFP.

NOTA:

Si no esteu fent servir DSS, l'agenda del fax no apareix a la pantalla d'MFP. L'agenda de DSS

no és la mateixa que la llista de marcatge ràpid.

Feu servir la funció de cerca de l'agenda a l'HP LaserJet 4345mfp, l'HP Color LaserJet 4730mfp, l'HP

LaserJet 9040/9050mfp i l'HP Color LaserJet 9500mfp

1.

Toqueu la icona

FAX

a la pantalla.

2.

Toqueu

Phone Book (Agenda)

per fer que el teclat en pantalla estigui disponible.

3.

Escriviu el nom de la destinació del fax. A mida que escriviu, les lletres restants del primer nom
coincident s'escriuen automàticament. Si cal, escriviu lletres addicionals per restringir la cerca. Si
no es troba cap coincidència, l'entrada no es completarà automàticament.

4.

A mida que es localitzin entrades, feu servir un punt i coma (;) per separar noms i cerqueu entrades
addicionals sense sortir de la pantalla de cerca. Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla

principal del fax.

5.

Si no coneixeu el nom exacte de la destinació, premeu la icona de l'agenda de la part superior de
la pantalla per veure el llistat de l'agenda. Desplaceu-vos a l'entrada que vulgueu, toqueu

Add

(Afegeix)

i després toqueu

OK (D'acord)

. El nom apareixerà a la llista de l'entrada de Search Phone

Book (Cerca l'agenda).

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per col·locar l'entrada a la llista Fax Recipients (Destinataris del fax) a la

pantalla Fax.

CAWW

Enviament de faxos

83

background image

Utilitzar l'opció de cerca de fax de l'agenda de l'HP LaserJet M5035 MFP, M5025 MFP, M3035 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Serie MFP

1.

Toqueu la icona

FAX

a la pantalla.

2.

Toqueu la icona

Phone Book (Agenda)

(que es troba a la dreta del quadre de destinataris del fax).

3.

Seleccioneu l'origen de l'agenda o

All (Tot)

al menú desplegable a la part superior de la pantalla

de l'agenda.

4.

Seleccioneu el nom del destinatari de la llista de l'agenda.

Per a llistes llargues, podeu fer una cerca de nom prement la icona

Search (Cerca)

(lupa) a la part

inferior de la pantalla de l'agenda. A la pantalla de cerca, escriviu la primera lletra o les primeres
lletres del nom; els destinataris coincidents apareixeran a mida que s'escriguin les lletres. Escriviu
més lletres per restringir més la cerca. Feu la vostra selecció entre els noms de la part superior de
la pantalla i després toqueu

OK (D'acord)

. La pantalla torna a Fax Phone Book (Agenda del fax).

5.

Toqueu la fletxa dreta per escriure el nom seleccionat a la llista Fax Recipients (Destinataris del
fax).

6.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla de la tasca Send Fax (Envia un fax).

NOTA:

Feu servir l'Administrador de l'agenda (part de DSS) per crear o afegir contingut a l'agenda

del fax.

NOTA:

Per importar o exportar l'agenda del fax local a EWS, consulteu la documentació d'EWS.

84

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW