HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Cercar una llista de marcatge ràpid per nom

background image

Cercar una llista de marcatge ràpid per nom

Feu servir aquesta funció per cercar un marcatge ràpid per nom.

Cerqueu una llista de marcatge ràpid per nom a l'HP LaserJet 4345mfp, HP Color LaserJet 4730mfp,

l'HP LaserJet 9040/9050mfp i l'HP Color LaserJet 9500mfp

NOTA:

Aquesta funció és nova per a aquests models.

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per obrir la pantalla (Marcatge ràpid).

3.

Toqueu

Search (Cerca)

per fer que el teclat en pantalla estigui disponible.

4.

Escriviu el nom de marcatge ràpid. A mida que escriviu, les lletres restants del primer nom de
marcatge ràpid coincident s'escriuen automàticament. Si cal, escriviu lletres addicionals per
restringir la cerca.

5.

Toqueu

OK (D'acord)

quan hagueu localitzat el marcatge ràpid a la pantalla de cerca. La llista de

marcatge ràpid apareix amb el marcatge ràpid que heu especificat a la part superior de la llista.

6.

Seleccioneu el nom de marcatge ràpid de la llista i toqueu

OK (D'acord)

per col·locar el marcatge

ràpid a la llista de destinataris de la pantalla del fax. Podeu seleccionar més d'un marcatge ràpid
abans de fer clic a

OK (D'acord)

.

NOTA:

Si no coneixeu el nom exacte de marcatge ràpid, escriviu una lletra per seleccionar qualsevol

part de la llista. Per exemple, per veure noms de marcatge ràpid que comencin amb la lletra N, escriviu
la lletra N. Si no hi ha entrades coincidents, apareixerà un missatge abans que la cerca mostri l'entrada
més propera a la lletra N.

80

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

Cercar per nom a la llista de marcatge ràpid de l'HP LaserJet M5035, M5025, M3035, M3027, M4345, M9040

MFP, M9050 MFP i de l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

A la pantalla principal del tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla Fax.

2.

Toqueu el botó

Speed Dial Search (Cerca de marcatge ràpid)

. Aquest botó té forma de lupa i es

troba a la dreta del botó

Speed Dial (Marcatge ràpid)

.

3.

Escriviu les primeres lletres del nom que voleu cercar. A mida que trobeu coincidències la llista de
la part superior de la pantalla de cerca s'anirà omplint. Si cal, desplaceu-vos per veure totes les
entrades o escriviu més lletres per restringir la cerca.

4.

Seleccioneu el nom adequat de la llista i toqueu

OK (D'acord)

. El marcatge ràpid de la pantalla de

fax principal mostra l'entrada seleccionada a la part superior de la llista.

5.

Toqueu l'entrada seleccionada per afegir-la a la llista de destinataris.

6.

Seleccioneu o cerqueu noms addicionals segons calgui.