HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Enviament d’un fax mitjançant el marcatge ràpid d’un toc

background image

Enviament d’un fax mitjançant el marcatge ràpid d’un toc

NOTA:

Per enviar un fax mitjançant la tecla de marcatge ràpid d’un toc, primer heu de crear un

marcatge ràpid, consulteu

Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid a la pàgina 88

. A

continuació, configureu les tecles d’un toc, consulteu

Assignar un marcatge ràpid a una tecla d'un toc

per a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp
a la pàgina 91

.

NOTA:

Si heu realitzat canvis a la configuració a la pantalla Settings (Configuració) (com ara canviar

la notificació o 1 cara a 2 cares), es mostrarà la pantalla Processing Job (s'està processant el treball)
que preguntarà "Would you like to keep your current settings?" (Voleu conservar la configuració
actual?). Si premeu

Yes (Sí)

, l'MFP torna a la pantalla Fax i la configuració que definiu es conserva, la

qual cosa us permet enviar un altre fax fent servir la mateixa configuració. Si premeu

No

, s'esborra la

configuració (torna als valors per defecte) i es mostra la pantalla d'inici de l'MFP.

Enviar un fax amb el marcatge ràpid d'un toc des de l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i 5035mfp i des

de l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Col·loqueu el document a l’alimentador automàtic de documents (ADF) o al vidre de l’escàner.

2.

A la pantalla principal, toqueu la icona

FAX

. Se us pot demanar que escriviu un nom d'usuari i una

contrasenya.

3.

Toqueu

Settings (Configuració)

. Comproveu que la configuració de Describe Original (Descriu

l'original) coincideixi amb la de l'original. Aquesta configuració inclou:

Page size (Mida de pàgina) (com ara carta o A4)

Impressió a 1 cara o a 2 cares

Page content (Contingut de la pàgina) (text, text i gràfics barrejats o gràfics i fotos) si
s’envien gràfics i fotos en mode de text les imatges tenen una qualitat baixa.

Orientation (Orientació) (vertical o horitzontal)

Job Mode (Mode de treball) combina diversos escanejats en un sol treball.

Si la configuració no coincideix, seguiu aquests passos.

a.

Toqueu

Describe Original (Descriu l'original)

per mostrar la pantalla Original Setting

(Configuració original).

b.

Realitzeu els canvis necessaris perquè coincideixi amb el vostre original.

c.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

NOTA:

La configuració definida a la pantalla Settings (Configuració) és temporal, només està

activa per al fax actual.

CAWW

Enviament de faxos

79

background image

4.

A la pantalla Settings (Configuració) toqueu

Fax Settings (Configuració del fax)

per realitzar

ajustaments amb la configuració següent:

Sharpness (Nitidesa): millora les vores del text i dels gràfics.

Background Removal (Eliminació del fons): elimina un fons que pot ser resultat de copiar
paper de color.

5.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

6.

A la pantalla Settings (Configuració), per ajustar la claror i la foscor del fax que esteu enviant,
toqueu les fletxes

Light (Clar)

o

Dark (Fosc)

i toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

7.

Quan hagueu completat la configuració a la pantalla Settings (Configuració), toqueu

OK

(D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

8.

Per canviar la notificació, toqueu

NOTIFY (NOTIFICA)

. Feu canvis a la configuració de notificació

i toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings (Configuració).

NOTA:

Notify/Notification (Notifica/Notificació) canvia la configuració de notificació només per al

fax actual.

9.

Toqueu la tecla de marcatge ràpid d’un toc per al marcatge ràpid que vulgueu.

10.

Toqueu

Start (Inici)

per enviar el fax. Podeu tocar el botó

Start (Inici)

a la pantalla tàctil o prémer

el botó

Start (Inici)

verd al tauler de control.