HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Enviar un fax fent servir el marcatge ràpid.

background image

Enviar un fax fent servir el marcatge ràpid.

NOTA:

Per poder enviar un fax mitjançant el marcatge ràpid, heu de crear un marcatge ràpid. Per

crear un marcatge ràpid, consulteu

Creació i eliminació de llistes de marcatge ràpid a la pàgina 88

.

Enviar un fax amb el marcatge ràpid a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i 5035mfp i a l'HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Col·loqueu el document a l’alimentador automàtic de documents (ADF) o al vidre de l’escàner.

2.

A la pantalla principal, toqueu la icona

FAX

. Se us pot demanar que escriviu un nom d'usuari i una

contrasenya.

3.

Toqueu

Settings (Configuració)

. Comproveu que la configuració de Describe Original (Descriu

l'original) coincideixi amb la de l'original. Aquesta configuració inclou:

Page size (Mida de pàgina) (com ara carta o A4)

Impressió a 1 cara o a 2 cares

Page content (Contingut de la pàgina) (text, text i gràfics barrejats o gràfics i fotos) si
s’envien gràfics i fotos en mode de text les imatges tenen una qualitat baixa.

Orientation (Orientació) (vertical o horitzontal)

Job Mode (Mode de treball) combina diversos escanejats en un sol treball.

Si la configuració no coincideix, seguiu aquests passos.

a.

Toqueu

Describe Original (Descriu l'original)

per mostrar la pantalla Original Setting

(Configuració original).

b.

Realitzeu els canvis necessaris perquè coincideixi amb el vostre original.

c.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

CAWW

Enviament de faxos

77

background image

NOTA:

La configuració definida a la pantalla Settings (Configuració) és temporal, només està

activa per al fax actual.

4.

A la pantalla Settings (Configuració) toqueu

Fax Settings (Configuració del fax)

per realitzar

ajustaments amb la configuració següent:

Sharpness (Nitidesa): millora les vores del text i dels gràfics.

Background (Fons): elimina un fons que pot ser resultat de copiar paper de color.

Notify/Notification (Notifica/Notificació): canvia com se us notifica l'estat de la transmissió
del fax (és a dir, si el fax s'ha enviat o si s'ha produït un error i no s'ha enviat). Per a
l'HP LaserJet 4345mfp i 4730mfp, l'accés a la configuració de la notificació es realitza
mitjançant el botó

NOTIFY (NOTIFICA)

de la pantalla principal del fax.

NOTA:

Notify/Notification (Notifica/Notificació) canvia la configuració de notificació només per al

fax actual.

5.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

6.

A la pantalla Settings (Configuració), per ajustar la claror i la foscor del fax que esteu enviant,
toqueu les fletxes

Light (Clar)

o

Dark (Fosc)

.

7.

Quan hagueu completat la configuració a la pantalla Settings (Configuració), toqueu

OK

(D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

8.

Toqueu

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

9.

Toqueu la casella davant del nom de marcatge ràpid que vulgueu fer servir.

10.

Toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Fax. Els números de marcatge ràpid es mostraran a

la pantalla Fax Recipient (Destinatari del fax).

11.

Toqueu

Start (Inici)

per enviar el fax. Podeu tocar el botó

Start (Inici)

a la pantalla tàctil o prémer

el botó

Start (Inici)

verd al tauler de control.

NOTA:

Si heu realitzat canvis a la configuració a la pantalla Settings (Configuració) (com ara

canviar la notificació o 1 cara a 2 cares), es mostrarà la pantalla Processing Job (s'està processant
el treball) que preguntarà "Would you like to keep your current settings?" (Voleu conservar la
configuració actual?). Si premeu

Yes (Sí)

, l'MFP torna a la pantalla Fax i la configuració que definiu

es conserva, la qual cosa us permet enviar un altre fax fent servir la mateixa configuració. Si
premeu

No

, s'esborra la configuració (torna als valors per defecte) i es mostra la pantalla d'inici de

l'MFP.

Enviar un fax amb el marcatge ràpid a l'HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Col·loqueu el document a l’alimentador automàtic de documents (ADF) o al vidre de l’escàner.

2.

Al tauler de control, toqueu la icona

FAX

per mostrar la pantalla del fax.

3.

Toqueu

Speed Dials (Marcatges ràpids)

per mostrar la pantalla Speed Dial (Marcatge ràpid).

4.

Toqueu un número de

Speed Dial (Marcatge ràpid)

per fer un marcatge ràpid del nom que vulgueu.

5.

El nom de marcatge ràpid es mostrarà a la secció

Fax Recipients (Destinataris del fax)

de la

pantalla Fax.

78

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

6.

Toqueu el nom del destinatari del fax per ressaltar-lo.

7.

Toqueu

Start (Inici)

per enviar el fax. Podeu tocar el botó

Start (Inici)

a la pantalla tàctil o prémer

el botó

Start (Inici)

verd al tauler de control.