HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Enviar un fax – Introduir números manualment.

background image

Enviar un fax - Introduir números manualment.

Enviar un fax – introduir el número o els números manualment a l'HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i

a l'HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Col·loqueu el document a l’alimentador automàtic de documents (ADF) o al vidre de l’escàner.

2.

A la pantalla principal, toqueu la icona

FAX

. Se us pot demanar que escriviu un nom d'usuari i una

contrasenya si l'administrador exigeix autenticació.

3.

Toqueu

Settings (Configuració)

. Comproveu que la configuració de Describe Original (Descriu

l'original) coincideixi amb la de l'original. Aquesta configuració inclou:

Page size (Mida de pàgina) (com ara carta o A4)

1-sided o 2-sided printing (impressió a 1 o 2 cares)

Page content (Contingut de la pàgina) (text, text i gràfics barrejats o gràfics i fotos) si
s’envien gràfics i fotos en mode de text les imatges tenen una qualitat baixa.

Orientation (Orientació) (vertical o horitzontal)

Job Mode (Mode de treball) combina diversos escanejats en un sol treball.

74

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

Si la configuració no coincideix, seguiu aquests passos.

a.

Toqueu

Describe Original (Descriu l'original)

per mostrar la pantalla Original Setting

(Configuració original).

b.

Realitzeu els canvis necessaris perquè coincideixi amb el vostre original.

c.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

NOTA:

La configuració definida a la pantalla Settings (Configuració) és temporal, només està

activa per al fax actual.

4.

A la pantalla Settings (Configuració) toqueu

Fax Settings (Configuració del fax)

per realitzar

ajustaments amb la configuració següent:

Sharpness (Nitidesa): millora les vores del text i dels gràfics.

Background (Fons): elimina un fons que pot ser resultat de copiar paper de color.

Notify/Notification (Notifica/Notificació): canvia com se us notifica l'estat de la transmissió
del fax (és a dir, si el fax s'ha enviat o si s'ha produït un error i no s'ha enviat).

NOTA:

Notify/Notification (Notifica/Notificació) canvia la configuració de notificació només per al

fax actual.

5.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar a la pantalla Settings

(Configuració).

6.

A la pantalla Settings (Configuració), per ajustar la claror i la foscor del fax que esteu enviant,
toqueu les fletxes

Light (Clar)

o Dark (Fosc).

7.

Quan hagueu completat la configuració a la pantalla Settings (Configuració), toqueu

OK

(D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

8.

Introduïu un número de telèfon mitjançant el teclat. Per introduir números addicionals, toqueu

Next

Number (Número següent)

i continueu introduint números.

Per eliminar un número de la llista, feu servir les tecles de fletxa per destacar un número i després
toqueu

Remove (Suprimeix)

.

NOTA:

Si cal, introduïu una coma (,) per proporcionar una pausa de dos segons després d’un

número de prefix (com ara "9" o "0" ) per permetre que el sistema telefònic intern tingui accés a
una línia exterior abans de marcar la resta del número.

També podeu fer servir el botó

PIN

per afegir caràcters de claudàtor ([) i (]) per amagar un número

PIN.

9.

Toqueu

Start (Inici)

per enviar el fax. Podeu tocar el botó

Start (Inici)

a la pantalla tàctil o prémer

el botó

Start (Inici)

verd al tauler de control.

NOTA:

Si heu realitzat canvis a la configuració a la pantalla Settings (Configuració) (com ara

canviar la notificació o 1 cara a 2 cares), es mostra la pantalla Processing Job (s'està processant
el treball) que demana Would you like to keep your current settings? (Voleu conservar la
configuració actual?)
. Si premeu

Yes (Sí)

, l'MFP us torna a la pantalla del fax i es conserva la

configuració que heu definit. Això us permet enviar un altre fax fent servir la mateixa configuració.
Si premeu

No

, s'esborra la configuració (torna als valors per defecte) i es mostra la pantalla d'inici

de l'MFP.

CAWW

Enviament de faxos

75

background image

Envia un fax - introduir el número o els números manualment a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040

Sèrie MFP

1.

Col·loqueu el document a l’alimentador automàtic de documents (ADF) o al vidre de l’escàner.

2.

A la pantalla principal, toqueu la icona

FAX

. Se us pot demanar que escriviu un nom d'usuari i una

contrasenya.

3.

Toqueu

More Options (Més opcions)

. Comproveu que la configuració de Describe Original (Descriu

l'original) coincideixi amb la de l'original. Aquesta configuració inclou:

Original size (Mida de l’original) (com ara carta o A4)

Original sides (Cares de l’original) - impressió a 1 cara o a 2 cares

Optimize text/picture (Optimitza text/imatge) (text, text i gràfics barrejats o gràfics i fotos)
si s’envien gràfics i fotos en mode de text les imatges tenen una qualitat baixa.

Content Orientation (Orientació del contingut) (vertical o horitzontal)

Job Build (Acumulació de treballs) combina diversos escanejats en un sol treball.

Image adjustment (Ajustament de la imatge)

Sharpness (Nitidesa) millora les vores del text i dels gràfics.

Darkness (Foscor)

Background (Fons) elimina un fons que pot ser resultat de copiar paper de color.

Notification (Notificació) canvia la forma de notificar l'estat de la transmissió del fax (és a
dir, si el fax s'ha enviat o si s'ha produït un error i no s'ha enviat).

NOTA:

Notification (Notificació) canvia la configuració de notificació només per al fax actual.

4.

Quan es completi la configuració, toqueu

OK (D'acord)

per tornar al menú Settings (Configuració).

5.

A la pantalla Settings (Configuració), toqueu la fletxa

Light (Clar)

o

Dark (Fosc)

per ajustar la claror

o la foscor del fax que esteu enviant.

6.

Quan hagueu completat la configuració a la pantalla Settings (Configuració), toqueu

OK

(D'acord)

per tornar a la pantalla Fax.

7.

Introduïu un número de telèfon mitjançant el teclat. Per introduir números addicionals, toqueu

Next

Number (Número següent)

i continueu introduint números.

Per eliminar un número de la llista, feu servir les tecles de fletxa per destacar un número i després
toqueu

Remove (Suprimeix)

.

NOTA:

Si cal, introduïu una coma (,) per proporcionar una pausa de dos segons després d'un

número de prefix (com ara "9" o "0" ) per permetre que el sistema telefònic intern tingui accés a
una línia exterior abans de marcar la resta del número. Per introduir una coma, feu servir el teclat
del tauler de control que es mostra quan toqueu el Recipient Number Entry Box (Quadre d'entrada
de número de destinatari)

Per introduir un PIN com a part del número de destinatari, feu servir el teclat del tauler de control.
Toqueu el camp

Recipient (Destinatari)

i després toqueu el botó

PIN

. S'inserirà un claudàtor

esquerre ([). Escriviu el PIN i després torneu a tocar el botó

PIN

per inserir el claudàtor dret (]). El

número entre claudàtors no es mostra al número de fax que apareix als informes de fax.

76

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

8.

Toqueu

Start (Inici)

per enviar el fax. Podeu tocar la icona

Start (Inici)

a la pantalla tàctil o prémer

el botó

Start (Inici)

verd al tauler de control.

9.

Si el número del destinatari del fax coincideix amb un o més dels números de marcatge ràpid
desats, es mostraran els números coincidents i se us demanarà si voleu continuar amb l'enviament
del fax al destinatari o destinataris indicats. Toqueu

Yes (Sí)

per confirmar el número i enviar el

fax, o bé toqueu

No

per cancel·lar el fax. Tingueu en compte que aquest pas no és necessari si la

funció de coincidència de marcatge ràpid de número de fax està desactivada.

Si el número del destinatari del fax no coincideix amb cap dels números de marcatge ràpid desats,
apareixerà una pantalla de confirmació de número i haureu de tornar a escriure el número de fax.
Després de tornar a escriure el número, toqueu

OK (D'acord)

per enviar el fax. Tingueu en compte

que aquest pas no és necessari si la funció de confirmació de número de fax està desactivada.

NOTA:

Si heu realitzat canvis de configuració a la pantalla Settings (Configuració) (com ara canviar

la notificació o 1 cara a 2 cares), es mostrarà la pantalla Processing Job (Processant treball) que
preguntarà "Would you like to keep your current settings?" (Voleu conservar la configuració actual?).
Si premeu

Yes (Sí)

, l'MFP us torna a la pantalla del fax i es conserva la configuració que heu definit.

Això us permet enviar un altre fax fent servir la mateixa configuració. Si premeu

No

, s'esborra la

configuració (torna als valors per defecte) i es mostra la pantalla d'inici de l'MFP.