HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Pantalla de funcions del fax de l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l’HP Color LaserJet 4730m

background image

Pantalla de funcions del fax de l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp, i de l’HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1

Barra de missatges d’estat

2

Destinataris del fax

3

Tecles d’un toc

4

Back (Enrere)

1

5

Start (Inici)

6

Configure (Configura) (tecles d’un toc)

7

Notify (Notifica)

8

PIN

2

9

Speed Dial (Marcatge ràpid)

10

Remove (Suprimeix)

11

Settings (Configuració)

12

Next Number (Número següent)

13

Phone Book (Llibreta d'adreces)

1

Només es mostra si es configura fent servir l'HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility

2

Aquest botó també es fa servir per afegir els caràcters de claudàtor [ i ] per amagar un número PIN.

70

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW