HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Pantalla de funcions del fax de les sèries HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M

background image

Pantalla de funcions del fax de les sèries HP LaserJet M3035 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i HP

Color LaserJet CM4730 MFP and CM6040 MFP

Figura 3-2

Pantalla de funcions del fax

1

Tecla Inici: torna a la pantalla principal

2

Envia fax: premeu-la per enviar el fax als destinataris

3

Introduir el número a la llista de destinataris

4

Retrocés/Suprimeix el número

5

Barra de missatges d'estat

6

Accedeix a l'agenda

7

Cerca de marcatge ràpid per número

8

Missatge d'alerta: toqueu per mostrar-lo

9

Ajuda: toqueu per mostrar les seleccions d'ajuda

10

Speed Dial (Marcatge ràpid) - Tecla Edit (Edita)

11

Speed Dial (Marcatge ràpid) - Search by Name (Cerca per
nom)

12

Llista de marcatge ràpid (desplaceu-vos per mostrar altres
entitats)

13

Data i hora actuals

14

Toqueu per accedir a la configuració del fax addicional per al
treball actual

15

Premeu-la per obtenir detalls del destinatari seleccionat

16

Premeu-la per suprimir el destinatari seleccionat de la llista

CAWW

Pantalla de funcions del fax

71

background image

17

Llista de destinataris

18

Quadre d'entrada del número del destinatari: toqueu-lo per
mostrar el teclat o introduïu-lo des del teclat del tauler de
control

1

1

Quan es premi el

Recipient Number Entry Box (Quadre d'entrada del número de destinatari)

, es

mostrarà una finestra emergent que inclou el botó

PIN

per afegir claudàtors ([ ]) per amagar un número

de PIN i un botó

Pause (Pausa)

per inserir una coma per a una pausa de dos segons. Vegeu la

il·lustració següent:

Figura 3-3

Recipient Number Entry Box (Quadre d'entrada del número de destinatari)

72

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW