HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Comportament de la impressió de faxos

background image

Programació de la impressió de faxos (bloqueig de memòria)

97

background image

Configuració de
menú per a
l'informe de
trucades i/o
l'informe T.30

Quan es rep un
fax, com es
tracten l'informe
de trucades/
l'informe T.30?

Què succeeix
quan s'imprimeix
un fax
emmagatzemat?

Què succeeix
amb els menús
per a informes de
faxos i l'informe
T.30?

El tauler de
control mostra el
número de
telèfon entrant?

M5035, M5025,
M3035, M3027,
M4345, M9040,
M9050, CM4730,
CM6040 MFPs

Never (Mai)

No s'imprimeix

S'imprimeix el fax

S'amaga

S'amaga

Every fax (Cada
fax)

No s'imprimeix i
s'emmagatzema
amb el fax

S'imprimeix el fax,
s'imprimeix
l'informe de
trucades

S'amaga

S'amaga