HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Crear una programació d’impressió de faxos

background image

Crear una programació d'impressió de faxos

Crear una programació d’impressió de faxos per a l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i l’HP Color

LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Aneu a

FAX RECEIVE (RECEPCIÓ DE FAXOS)

i toqueu aquesta opció.

4.

Cerqueu i toqueu

Fax Printing (Impressió de faxos)

per mostrar el menú PIN.

5.

Escriviu el PIN i toqueu

OK (D'acord)

per mostrar el menú Fax Printing (Impressió de faxos). Si

no teniu un PIN, se us sol·licitarà que en creeu un.

6.

Toqueu

Create Fax Printing Schedule (Crea planificació d'impressió de faxos)

per mostrar la

configuració de programació.

CAWW

Programació de la impressió de faxos (bloqueig de memòria)

99

background image

7.

Toqueu

Print End Time (Hora de finalització d'impressió)

per configurar l'hora programada a la que

els faxos no s'imprimiran (inicia el període de bloqueig quan els faxos s'emmagatzemen a la
memòria), seleccioneu una hora i després toqueu

OK (D'acord)

.

8.

Toqueu

Print Start Time (Hora d'inici d'impressió)

per configurar l'hora programada a la que els

faxos començaran a imprimir-se (finalitza el període de bloqueig quan els faxos no
s'emmagatzemen a la memòria), seleccioneu una hora i després toqueu

OK (D'acord)

.

9.

Toqueu

Schedule Days (Planificació de dies)

per mostrar la llista de dies.

10.

Toqueu

STORE ALL FAXES (EMMAGATZEMA TOTS ELS FAXOS)

per blocar el dia (24 hores)

11.

Toqueu

OK (D'acord)

per sortir.

Crear una programació per a la impressió de faxos a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i a l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040 Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Toqueu

Time/Scheduling (Hora/planificació)

per mostrar la pantalla Time/Scheduling (Hora/

Planificació).

3.

Toqueu

Fax Printing (Impressió de faxos)

per mostrar el menú del PIN.

4.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

5.

Feu servir el teclat per escriure el PIN (com a mínim quatre dígits) i després toqueu

OK

(D'acord)

per mostrar la pantalla Fax Printing (Impressió de faxos).

Si no teniu un PIN, se us sol·licitarà que en creeu un.

6.

Toqueu

Fax Printing Mode (Mode d'impressió de faxos)

i després

Use Fax Printing Schedule

(Utilitza programa d'impressió de faxos)

.

7.

Toqueu

Create Fax Printing Schedule (Crea planificació d'impressió de faxos)

per mostrar la

configuració de programació. Per editar les hores d'inici/aturada, seleccioneu un dia, seleccioneu

As Scheduled (Segons la planificació)

i després toqueu

Save (Desa)

.

NOTA:

El següent menú us permet editar l'hora d'inici o l'hora d'aturada de la impressió. Per

editar totes dues, toqueu

Endarrere

després d'editar-ne una per tornar al menú anterior i, a

continuació, seleccioneu l'altra.

8.

Toqueu

Print Start Time (Hora d'inici d'impressió)

per configurar l'hora programada a la que els

faxos començaran a imprimir-se (finalitza el període de bloqueig quan els faxos no
s'emmagatzemen a la memòria).

a.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

b.

Escriviu un valor per a l'hora i després toqueu

OK (D'acord)

.

c.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració d'hora.

d.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

e.

Escriviu un valor (1-59) per als minuts i després toqueu

OK (D'acord)

.

f.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració dels minuts.

g.

Toqueu

AM

o

PM

.

100 Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

h.

Apareix un indicador d'ordres on es demana que apliqueu els canvis a tots els dies
programats. Toqueu

Yes (Sí)

per aplicar els canvis a tots els dies programats, o bé toqueu

No

per aplicar els canvis només a la data programada seleccionada actualment.

i.

Toqueu

Save (Desa)

.

9.

Toqueu

Print End Time (Hora de finalització d'impressió)

per configurar l'hora programada a la que

els faxos no s'imprimiran (inicia el període de bloqueig quan els faxos s'emmagatzemen a la
memòria).

a.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

b.

Escriviu un valor per a l'hora i després toqueu

OK (D'acord)

.

c.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració d'hora.

d.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

e.

Escriviu un valor (1-59) per als minuts i després toqueu

OK (D'acord)

.

f.

Toqueu

Save (Desa)

per desar la configuració dels minuts.

g.

Toqueu

AM

o

PM

.

h.

Apareix un indicador d'ordres on es demana que apliqueu els canvis a tots els dies
programats. Toqueu

Yes (Sí)

per aplicar els canvis a tots els dies programats, o bé toqueu

No

per aplicar els canvis només a la data programada seleccionada actualment.

i.

Toqueu

Save (Desa)

.

CAWW

Programació de la impressió de faxos (bloqueig de memòria) 101