HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Habilitar o deshabilitar la programació d’impressió de faxos

background image

Habilitar o deshabilitar la programació d'impressió de faxos

NOTA:

Abans d’habilitar una programació d’impressió de faxos, s’ha de crear la programació. Per

obtenir més informació, vegeu

Crear una programació d'impressió de faxos a la pàgina 99

.

Habilitar/Deshabilitar la programació de la impressió de faxos a l’HP LaserJet 4345mfp i 9040/9050mfp i a

l’HP Color LaserJet 4730mfp i 9500mfp

1.

Al tauler de control, premeu el botó

Menu (Menú)

per mostrar el menú principal.

2.

Toqueu

FAX

per mostrar el menú del fax.

3.

Cerqueu i toqueu

FAX RECEIVE (RECEPCIÓ DE FAXOS)

.

4.

Cerqueu i toqueu

Fax Printing (Impressió de faxos)

per mostrar el menú PIN.

5.

Escriviu el PIN (ha de ser de quatre dígits com a mínim) i toqueu

OK (D'acord)

per mostrar el menú

Fax Printing (Impressió de faxos). Si no teniu un PIN, se us sol·licitarà que en creeu un.

NOTA:

Deseu sempre el vostre PIN en un lloc segur. Si perdeu el PIN, poseu-vos en contacte

amb el Servei Tècnic d’HP per obtenir informació sobre el restabliment del PIN. Per obtenir més
informació, vegeu

Assistència al client d’HP a la pàgina 129

.

6.

Toqueu

Fax Printing Mode (Mode d'impressió de faxos)

.

7.

Seleccioneu un mode d’impressió de faxos:

Toqueu

Store all received faxes (Emmagatzema tots els faxos rebuts)

per deshabilitar la

impressió de faxos i emmagatzemar tots els faxos rebuts a la memòria.

Toqueu

Print all received faxes (Imprimeix tots els faxos rebuts)

per permetre que tots els

faxos emmagatzemats s'imprimeixin i imprimir tots els faxos quan es rebin.

Toqueu

Create Fax Printing Schedule (Crea planificació d'impressió de faxos)

per fer servir

la programació d'impressió de faxos perquè activi i desactivi automàticament la impressió de
faxos.

8.

Toqueu

OK (D'acord)

per sortir.

98

Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

Habilitar o deshabilitar la programació per a la impressió de faxos a l'HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP i l'HP Color LaserJet CM4730 MFP i CM6040

Sèrie MFP

1.

Al tauler de control, cerqueu i toqueu la icona

Administration (Administració)

per obrir el menú

Administration (Administració).

2.

Cerqueu i toqueu

Time/Scheduling (Hora/planificació)

per mostrar la pantalla Time/Scheduling

(Hora/planificació).

3.

Cerqueu i toqueu

Fax Printing (Impressió de faxos)

per mostrar el menú PIN.

4.

Toqueu el quadre de text per mostrar el teclat.

5.

Feu servir el teclat per escriure el PIN (com a mínim quatre dígits) i després toqueu

OK

(D'acord)

per mostrar la pantalla Fax Printing (Impressió de faxos).

Si no teniu un PIN, se us sol·licitarà que en creeu un.

NOTA:

Deseu sempre el vostre PIN en un lloc segur. Si perdeu el PIN, poseu-vos en contacte

amb el Servei Tècnic d’HP per obtenir informació sobre el restabliment del PIN. Per obtenir més
informació, vegeu

Assistència al client d’HP a la pàgina 129

.

6.

Cerqueu i toqueu

Fax Printing Mode (Mode d'impressió de faxos)

.

7.

Seleccioneu un mode d’impressió de faxos:

Cerqueu i toqueu

Store all received faxes (Emmagatzema tots els faxos rebuts)

per

deshabilitar la impressió de faxos per emmagatzemar tots els faxos rebuts a la memòria.

Cerqueu i toqueu

Print all received faxes (Imprimeix tots els faxos rebuts)

per permetre que

s'imprimeixin tots els faxos emmagatzemats i imprimir tots els faxos rebuts.

Cerqueu i toqueu

Use Fax Printing Schedule (Utilitza programa d'impressió de faxos)

per fer

servir la planificació d'impressió de faxos perquè activi i desactivi automàticament la impressió
de faxos.

8.

Cerqueu i toqueu

Save (Desa)

per sortir.

NOTA:

Les funcions d’impressió i reenviament de faxos utilitzen el mateix PIN. Si heu creat un PIN

per a la funció de reenviament de faxos, utilitzeu-lo aquí.