HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Recepció de faxos

background image

Recepció de faxos

Quan l’accessori de fax rep faxos entrants, els emmagatzema en memòria abans d’imprimir-los. Una
vegada s’ha emmagatzemat el fax, s’imprimeix i després s’elimina de la memòria. Els faxos
s’imprimeixen quan es reben tret que Schedule Printing of Faxes (Programar impressió de faxos) estigui
habilitat. Si se selecciona Store All Received Faxes (Emmagatzema tots els faxos rebuts), tots els faxos
d’entrada s’emmagatzemen en memòria i no s’imprimeixen. Quan Schedule Printing of Faxes
(Programar impressió de faxos) està deshabilitat, s’imprimeixen tots els faxos. Per obtenir més
informació, consulteu

Programació de la impressió de faxos (bloqueig de memòria) a la pàgina 97

.

Podeu canviar la configuració predeterminada de recepció de fax per canviar la forma en que es rep
un fax. Aquesta configuració inclou les opcions següents:

Seleccionar el número de tons per respondre

Data, hora i número de pàgines d’impressió en faxos (segell)

Seleccionar la safata de paper d’entrada i la safata de destinació

Reenviar faxos a un altre número

Blocar faxos d’alguns números

Programar la impressió de faxos (bloqueig de memòria)

Per obtenir informació quant al canvi d'aquestes configuracions de menú, consulteu

Definir la

configuració de fax a la pàgina 43

.

NOTA:

No podeu cancel·lar els faxos d’entrada.

CAWW

Recepció de faxos

87