HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Trucades i reintents

background image

Trucades i reintents

Les trucades no s'inclouen al Fax Activity log (Registre d'activitats del fax) i no generen un informe T.
30. Les següents seccions contenen informació sobre els reintents d'un treball de fax.