HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Utilització del fax mitjançant xarxes de VoIP

background image

Utilització del fax mitjançant xarxes de VoIP

La tecnologia de VoIP (Veu per protocol d'Internet) converteix el senyal telefònic analògic en bits digitals.
Aquests bits s'agrupen en paquets que viatgen a través de la xarxa. Els paquets es converteixen de
nou en senyals analògics i es transmeten de tornada a la destinació o molt a prop d'ella.

La transmissió de la informació per Internet es fa per via digital i no per via analògica. Per aquest motiu
hi ha diverses restriccions pel que fa a la transmissió de faxos que podrien requerir una configuració
de fax diferent de la de la xarxa telefònica pública (PSTN) analògica. El fax depèn molt del temps i de
la qualitat del senyal, de manera que una transmissió de fax és més sensible a un entorn VoIP.

A continuació s'indiquen com a suggeriment uns canvis de configuració per a l'Accessori de fax analògic

300 quan es connecta a un servei de VoIP:

Comenceu definint el fax amb el mode V.34 i amb l’Error Correction Mode (ECM, Mode de correcció
d'errors) activat. El protocol V.34 gestiona qualsevol canvi de la velocitat de transmissió necessari
per tal d'ajustar les xarxes de VoIP.

Si es produeixen nombrosos errors o reintents amb la unitat definida com a V.34, desactiveu el V.
34 i establiu la velocitat en bauds màxima en 14.400 bps.

Si els errors i els reintents persisteixen, definiu una velocitat de fax inferior, ja que alguns sistemes
de VoIP no poden gestionar les velocitats de senyal superiors associades amb el fax. Establiu la
velocitat en bauds màxima en 9.600 bps.

Si els errors persisteixen (molt rarament), desactiveu el mode ECM del producte. La qualitat de la
imatge podria baixar. Assegureu-vos que la qualitat de la imatge és acceptable amb el mode ECM
abans de fer servir aquesta configuració.

Si els canvis de configuració anteriors no han millorat la fiabilitat del fax per VoIP, poseu-vos en
contacte amb el vostre proveïdor de VoIP per obtenir ajuda.

102 Capítol 3 Utilització del fax

CAWW

background image

4