HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Chybové kódy

background image

Chybové kódy

Dojde-li k problému s faxem, který zabrání nebo přeruší odeslání či příjem faxu, bude vygenerován
chybový kód, který pomůže stanovit příčinu problému. Chybové kódy se zobrazí v protokolu činnosti
faxu, v hlášení faxových volání a v trasovacím protokolu T.30 (viz

Servisní nastavení na stránce 117

).

Chybový kód můžete zjistit vytištěním některého z těchto tří hlášení. Podrobný popis chybových kódů
a příslušných opatření získáte na webu

http://www.hp.com

vyhledáním označení Q3701A nebo názvu

produktu HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 300.

106 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW