HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zprávy o odesílaných faxech

background image

Zprávy o odesílaných faxech

Tabulka 4-1

Zprávy o odesílaných faxech

Zpráva

Číslo chyby

Popis

Akce

Zrušeno

0

Fax zrušen uživatelem na
ovládacím panelu zařízení
MFP.

Žádné.

Úspìch

Není k dispozici

Fax úspěšně odeslán.

Žádné.

Selhání - zaneprázd.

0

Faxové zařízení příjemce je
zaneprázdněné.

Zařízení se automaticky
pokusí poslat fax znovu (je-li

CSWW

Chybové zprávy faxu 107

background image

Zpráva

Číslo chyby

Popis

Akce

to nakonfigurováno), v jiném
případě zkuste fax později
znovu odeslat.

Bez odpovědi

0

Faxové zařízení příjemce
nepřijímá volání.

Faxové zařízení příjemce je
pravděpodobně odpojené
nebo vypnuté, obraťte se na
příjemce, aby zařízení
zkontroloval. Zkuste úlohu
odeslat znovu.

Chyba komprese

Libovolné

Fax je pravděpodobně
poškozený nebo neodeslaný.

Zkuste fax odeslat znovu.

Bez vyzvánìní

0

Při odesílání faxu nebyl
zjištěn oznamovací tón.

Ověřte, zda je telefonní linka
aktivní, nastavte odesílající
fax tak, aby nezjišťoval
oznamovací tón.

Selhání modemu

Libovolné

Neočekávaná nebo špatná
odpověď interního faxového
modemu pro zařízení MFP.

Pokuste se fax znovu odeslat.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Chyba komunikace

17 nebo 36

Došlo ke ztrátě telefonického
spojení mezi odesílatelem a
příjemcem.

Zkuste fax odeslat znovu.

Chyba komunikace

Libovolné kromě 17 nebo 36

Obecný komunikační
problém, kdy byl faxový
přenos přerušen, nebo
neprobíhal dle očekávání.

Pokuste se fax znovu odeslat.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Selhání kapacity

0

Nelze přečíst nebo zapsat
obrázkový soubor faxu na
disk. Může být poškozený
disk zařízení MFP, případně
není na disku zařízení MFP
volné místo.

Pokuste se fax znovu odeslat.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Selhání stránky

0

Nekompatibilní šířka stránky
nebo má stránka příliš mnoho
špatných řádků.

Pokuste se fax znovu odeslat.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Chyba pamìti

0

Nedostatek paměti RAM
v zařízení MFP.

Pokud k chybě stále dochází,
bude pravděpodobně nutné
přidat do zařízení MFP další
paměť RAM.

Selhání úlohy

Libovolné

Selhání faxu. Faxová úloha
nebyla dokončena.

Pokuste se fax znovu odeslat.
Pokud k chybě stále dochází,
obraťte se na servis.

Selhání napájení

0

Během přenosu faxu došlo na
odesílajícím zařízení MFP
k selhání napájení.

Zkuste fax odeslat znovu.

Fax nebyl zjištìn

17 nebo 36

U příjemce nebylo zjištěno
faxové zařízení.

Zkontrolujte číslo faxu a
požádejte příjemce, aby
zkontroloval, zda je faxové
zařízení zapnuté a připojené.
Potom se pokuste fax odeslat
znovu.

Tabulka 4-1

Zprávy o odesílaných faxech (pokračování)

108 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW