HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Fax nefunguje

background image

Fax nefunguje

K identifikaci a řešení potíží s faxem použijte tabulku uvedenou v tomto oddílu.

Faxové příslušenství je nainstalováno, ale na hlavní obrazovce zařízení MFP není zobrazena ikona.

Příčina

Řešení

Funkce analogového faxu byla deaktivována pomocí
konfiguračního nástroje HP MFP Digital Sending Software.

Aktivujte funkci analogového faxu pomocí konfiguračního
nástroje HP MFP Digital Sending Software.

Příslušenství nefunguje správně.

Zkontrolujte stav faxového příslušenství (viz část

Kontrola

stavu faxového příslušenství na stránce 99

). Pokud je stav

NEFUNKČNÍ, je pravděpodobně nutné nainstalovat nový
firmware.

Pokud je stav POŠKOZENO a karta byla právě nainstalována,
znovu kartu zasuňte a zkontrolujte, zda nemá ohnuté piny.

Pokud je stav POŠKOZENO a karta je správně nainstalována,
bude ji pravděpodobně nutné vyměnit.

Vadná deska formátoru

Obraťte se na servisní zastoupení společnosti HP (viz část

Služby zákazníkům společnosti HP na stránce 123

).

V zařízení MFP se nezobrazují nabídky faxu.

Příčina

Řešení

Je aktivován fax v síti LAN.

Jedná se o normální činnost. Pokud je pomocí nástroje
HP Digital Sending Software aktivován fax v síti LAN, je
analogový fax deaktivován a nabídka faxu, která je určena jen
pro analogový fax, se nezobrazuje.

100 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW