HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Je fax správně nastaven?

background image

Je fax správně nastaven?

Při určování příčiny jakýchkoli potíží s faxem vám pomůže následující kontrolní seznam:

Používáte telefonní kabel, který byl dodán s faxovým příslušenstvím? Toto faxové
příslušenství bylo testováno s dodávaným telefonním kabelem a splňuje specifikace RJ11.
Nepoužívejte jiný telefonní kabel; analogové faxové příslušenství vyžaduje analogový telefonní
kabel. Vyžaduje také analogové telefonní spojení.

Je konektor faxové/telefonní linky upevněn v patici faxového příslušenství? Zkontrolujte, zda
je telefonní zdířka pevně usazena v patici. Konektor by měl být zasunut do patice, až zaklapne na
místo.

Funguje telefonní zdířka ve zdi správně? Připojte telefon k telefonní zdířce ve zdi a ověřte, zda
uslyšíte oznamovací tón. Slyšíte oznamovací tón a můžete telefonovat?