HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Jaký typ telefonní linky používáte?

background image

Jaký typ telefonní linky používáte?

Vyhrazená linka: Standardní faxové/telefonní číslo přiřazené pro příjem nebo odesílání faxů.

POZNÁMKA:

Telefonní linka by měla být vyhrazena pouze pro toto faxové zařízení a neměla by

být sdílena s jinými typy telefonních zařízení. Příkladem mohou být poplašné systémy využívající
telefonní linku pro informování o monitorování společností.

Systém s pobočkovou ústřednou: Telefonní systém pro podnikové prostředí. Standardní
domácí telefony a faxová příslušenství používají analogový telefonní signál. Některé systémy
s pobočkovou ústřednou jsou digitální a nemusí být s faxovým příslušenstvím kompatibilní. Chcete-
li odesílat a přijímat faxy, musíte mít přístup ke standardní analogové telefonní lince.

Sériové linky: Funkce telefonního systému, v jejímž rámci je nové volání předáno následující
dostupné lince, pokud je první příchozí linka obsazena. Zkuste připojit faxové příslušenství k první
příchozí telefonní lince. Faxové příslušenství odpoví na volání poté, co zazní počet zazvonění
určený nastavením počtu zazvonění pro příjem.

POZNÁMKA:

Sériové linky mohou faxovému příslušenství působit potíže s příjmem faxů. Použití

sériových linek není u tohoto produktu doporučeno.