HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Používáte službu hlasových zpráv telefonní společnosti nebo záznamník?

background image

Používáte službu hlasových zpráv telefonní společnosti nebo záznamník?

Pokud je nastavení počtu zazvonění pro příjem u služby hlasových zpráv nižší než nastavení počtu
zazvonění pro příjem u faxového příslušenství, bude všechny zprávy přijímat služba hlasových zpráv a
faxové příslušenství nebude schopno přijímat faxy. Pokud je nastavení počtu zazvonění pro příjem u
faxového příslušenství nižší než u služby hlasových zpráv, bude všechna volání přijímat faxové
příslušenství a žádná volání nebudou směrována službě hlasových zpráv.

98

Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW