HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Kontrola stavu faxového příslušenství

background image

Kontrola stavu faxového příslušenství

Pokud se domníváte, že analogové faxové příslušenství nefunguje, vytiskněte stránku faxového
příslušenství a zkontrolujte jeho stav.

Vytištění stránky faxového příslušenství u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP

Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

STRÁNKA S INFORMACEMI

zobrazíte informační nabídku.

3.

Stisknutím tlačítka

KONFIGURACE TISKU

vytiskněte stránky konfigurace.

Tisk stránky faxového příslušenství v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Informace

a stiskněte ji.

3.

Přejděte na položku

Stránky konfigurace/stavu

a stiskněte ji.

4.

Přejděte na položku

Stránka konfigurace

a jejím stisknutím vytiskněte příslušné konfigurační

stránky.

Na informační stránce faxového příslušenství zkontrolujte pod záhlavím INFORMACE O HARDWARU
položku STAV MODEMU. V následující tabulce jsou uvedeny možné stavy a řešení.

FUNKČNÍ / AKTIVOVÁNO

1

Analogové faxové příslušenství je nainstalováno a připraveno.

FUNKČNÍ / DEAKTIVOVÁNO

1

Faxové příslušenství je nainstalováno a funkční, pomocí
nástroje HP Digital Sending však byla deaktivována funkce
faxu zařízení MFP nebo byl aktivován fax v síti LAN. Je-li
aktivován fax v síti LAN, analogové faxové příslušenství je
deaktivováno. V jednom okamžiku může být aktivní jen jedna
faxová funkce, buď fax v síti LAN, nebo analogový fax.

NEFUNKČNÍ / AKTIVOVÁNO/DEAKTIVOVÁNO

1

Byla zjištěna závada firmwaru. Firmware by měl být
aktualizován (viz část

Aktualizace firmwaru na stránce 119

).

POŠKOZENO / AKTIVOVÁNO/DEAKTIVOVÁNO

1

Došlo k selhání faxového příslušenství. Znovu zasuňte kartu
faxového příslušenství a zkontrolujte ohnuté piny. Je-li
zařízení stále ve stavu POŠKOZENO, vyměňte kartu
analogového faxového příslušenství.

1

Stav AKTIVOVÁNO označuje, že analogové faxové příslušenství je aktivováno a zapnuto; stav DEAKTIVOVÁNO označuje,
že je aktivován fax v síti LAN (analogový fax je vypnut).

CSWW

Kontrola stavu faxového příslušenství

99