HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Potíže při příjmu faxů

background image

Potíže při příjmu faxů

Tabulku uvedenou v tomto oddílu použijte k řešení potíží, k nimž může docházet při příjmu faxů.

Faxové příslušenství neodpovídá na příchozí faxová volání (není detekován fax).

Příčina

Řešení

Je možné, že nastavení počtu zazvonění pro příjem je
nesprávné.

Zkontrolujte nastavení počtu zazvonění před odpovědí.

Je možné, že telefonní kabel není správně připojen nebo
nefunguje.

Zkontrolujte instalaci. Zkontrolujte, zda používáte telefonní
kabel dodávaný s faxovým příslušenstvím.

Je možné, že telefonní linka nefunguje.

Odpojte faxové příslušenství od telefonní zdířky a připojte
místo něj telefon. Zkuste zatelefonovat a ověřit tak, zda
telefonní linka funguje.

Je možné, že příjem volání prostřednictvím faxového
příslušenství je rušen službou hlasových zpráv.

Proveďte jednu z následujících akcí:

Přerušte službu hlasových zpráv.

Použijte telefonní linku, která je vyhrazena pro faxová
volání.

Snižte u faxového příslušenství nastavení počtu
zazvonění pro příjem na hodnotu nižší, než je počet
zazvonění pro příjem u hlasové pošty.

Faxy jsou odesílány nebo přijímány velmi pomalu.

Příčina

Řešení

Je možné, že odesíláte nebo přijímáte velmi složitý fax, např.
fax obsahující velké množství obrázků.

Odesílání a příjem složitých faxů trvá déle.

Je možné, že faxový přístroj příjemce používá modem s nízkou
rychlostí.

Faxové příslušenství může odesílat faxy pouze takovou
rychlostí, jakou je faxový přístroj příjemce schopen zpracovat.

Faxy jsou odesílány nebo přijímány velmi pomalu (pokračování).

Příčina

Řešení

Rozlišení, v němž je fax odesílán nebo přijímán, je velmi
vysoké. Vyšší rozlišení zpravidla vede ke zlepšení kvality, ale
vyžaduje také delší čas odesílání.

Pokud přijímáte fax, zavolejte odesílateli a požádejte ho, aby
snížil rozlišení a poslal fax znovu. Pokud jste odesilatelem vy,
snižte rozlišení a změňte nastavení režimu obsahu stránky
podle pokynů v části

Odeslání faxu – ručně zadané číslo

na stránce 70

.

Dojde-li ke zhoršení kvality telefonního spojení, faxové
příslušenství a faxový přístroj příjemce sníží rychlost přenosu,
aby bylo možné ošetřit případné chyby.

Zrušte odesílání faxu a odešlete jej znovu. Nechte zkontrolovat
telefonní linku.

CSWW

Potíže při příjmu faxů 103

background image

Nedochází k vytištění faxů na zařízení MFP.

Příčina

Řešení

Vstupní zásobník neobsahuje žádná média.

Založte média. Všechny faxy přijaté v době, kdy je vstupní
zásobník prázdný, jsou uloženy a budou vytištěny po
opětovném naplnění zásobníku.

Je nastaveno plánování tisku faxů.

Je-li aktivováno plánování tisku faxů, faxy nebudou vytištěny,
dokud tato funkce nebude deaktivována. Chcete-li faxy
vytisknout, postupujte podle pokynů uvedených v části

Povolení nebo zakázání plánování tisku faxů na stránce 92

.

V zařízení MFP je nedostatek toneru nebo došel toner.

Je-li v zařízení MFP nedostatek toneru nebo dojde toner,
zařízení přestane tisknout. Všechny přijaté faxy jsou uloženy
v paměti a budou vytištěny, jakmile bude toner vyměněn.
Pokyny k odstranění dalších potíží s tiskem pomocí zařízení
MFP naleznete v uživatelské příručce k zařízení MFP.

Příchozí volání může být hlasový hovor.

Příchozí hlasové volání se obvykle zobrazí v hlášení volání
jako Chyba komunikace (17). Jelikož se jedná o hlasové
volání a ne o chybu faxu, není potřeba provádět žádnou
opravou akci. Zkontrolujte, zda pro tato volání máte
samostatné hlasové číslo oddělené od faxové linky.

104 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW