HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Tisk hlášení o faxovém volání (včetně miniatury)

background image

Tisk hlášení o faxovém volání (včetně miniatury)

Hlášení o faxovém volání je stručné hlášení, které uvádí stav naposledy odeslaného nebo přijatého
faxu. Chcete-li, aby na tomto hlášení byla vytištěna miniatura faxu (první stránka zmenšená na 62 %),
vyberte možnost Miniatura na hlášení.

Tisk hlášení o faxovém volání (včetně miniatury) na zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp

nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte k položce

HLÁŠENÍ

a stiskněte ji. Otevře se nabídka hlášení.

4.

Stiskněte tlačítko

HLÁŠENÍ O FAXOVÉM VOLÁNÍ

.

5.

Chcete-li, aby hlášení obsahovalo miniaturu první stránky faxu, stiskněte tlačítko

MINIATURA NA

HLÁŠENÍ

a potom:

stisknutím tlačítka

Ano

povolte tisk miniatury na první stránce nebo

stisknutím tlačítka

Ne

zakažte tisk miniatury na hlášení.

6.

Stisknutím tlačítka

TISK HLÁŠENÍ O FAXOVÉM VOLÁNÍ

vytisknete hlášení posledních faxových

přenosů.

Tisk hlášení o faxovém volání (včetně miniatury) v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stisknutím tlačítka

Informace

zobrazíte nabídku informací.

3.

Stisknutím tlačítka

Hlášení faxu

zobrazíte nabídku hlášení faxu.

4.

Stisknutím tlačítka

Hlášení o faxovém volání

zobrazíte nabídku hlášení faxových volání.

5.

Chcete-li, aby hlášení obsahovalo miniaturu první stránky faxu, stiskněte tlačítko

MINIATURA NA

HLÁŠENÍ

a potom:

stisknutím tlačítka

Ano

povolte tisk miniatury na první stránce nebo

stisknutím tlačítka

Ne

zakažte tisk miniatury na hlášení.

CSWW

Protokoly a hlášení faxu 111

background image

6.

Stisknutím tlačítka

Hlášení o faxovém volání

vytisknete hlášení faxových volání.

7.

Stisknutím možnosti

Automatický tisk

určíte, kdy bude tiskárna tisknout

Hlášení o faxovém

volání

.

Stisknutím tlačítka

Nikdy automatický tisk

zajistíte, že se hlášení faxových volání nikdy

nevytiskne.

POZNÁMKA:

Jestliže vyberete možnost

Nikdy automatický tisk

, nebudete mít kromě zprávy

ve stavovém řádku dotykové obrazovky žádné vytištěné potvrzení o chybě při přenosu faxu.
Tuto informaci pak bude možné zjistit jen vytištěním protokolu činnosti faxu.

Stisknutím tlačítka

Tisknout po všech faxových úlohách

zajistíte vytisknutí

Hlášení o faxovém

volání

po každém odeslání nebo přijetí faxu.

Stisknutím tlačítka

Tisknout po všech úlohách odeslaných do faxu

zajistíte vytisknutí

Hlášení

o faxovém volání

po každém odeslání faxu.

Stisknutím tlačítka

Tisknout po všech chybách faxu

(výchozí) se

Hlášení o faxovém volání

vytiskne vždy, když zařízení detekuje chybu faxu.

Stisknutím tlačítka

Tisknout pouze po chybách příjmu

se

Hlášení o faxovém volání

vytiskne

vždy, když zařízení detekuje chybu při přijímání faxu.