HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Plánování tisku hlášení o faxovém volání

background image

Plánování tisku hlášení o faxovém volání

Pomocí nastavení Kdy tisknout hlášení můžete zadat, za jakých podmínek má být tištěno hlášení o
faxovém volání.

Plánování tisku hlášení o faxovém volání pro zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP

Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte k položce

HLÁŠENÍ

a stiskněte ji. Otevře se nabídka hlášení.

4.

Stiskněte tlačítko

HLÁŠENÍ O FAXOVÉM VOLÁNÍ

.

5.

Chcete-li povolit nebo zakázat tisk miniatur prvních stran faxů, stiskněte tlačítko

MINIATURA NA

HLÁŠENÍ

a potom:

stisknutím tlačítka

Ano

povolte tisk miniatury na první stránce nebo

stisknutím tlačítka

Ne

zakažte tisk miniatury na hlášení.

6.

Stiskněte tlačítko

KDY TISKNOUT HLÁŠENÍ

a zadejte, kdy má být toto hlášení vytištěno.

K dispozici jsou následující možnosti:

Každá chyba faxu,

Chyba při odesílání faxu,

Chyba při přijímání faxu,

Každý fax,

112 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW

background image

Pouze při odesílaní faxu),

Nikdy (výchozí)

Plánování tisku hlášení o faxovém volání v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stiskněte tlačítko

Informace

a potom stiskněte tlačítko

Hlášení faxu

.

3.

Stiskněte tlačítko

Hlášení o faxovém volání

a potom stiskněte tlačítko

Tisk hlášení

.

Stisknete-li možnost

Nikdy automatický tisk

, nebude se

Hlášení o faxovém volání

tisknout

nikdy.

POZNÁMKA:

Jestliže vyberete možnost

Nikdy automatický tisk

, nebudete mít kromě zprávy

ve stavovém řádku dotykové obrazovky žádné vytištěné potvrzení o chybě při přenosu faxu.
Tuto informaci pak bude možné zjistit jen vytištěním protokolu činnosti faxu.

Stisknutím tlačítka

Po každé faxové úloze

zajistíte vytisknutí

Hlášení o faxovém volání

po

každém odeslání nebo přijetí faxu.

Stisknutím tlačítka

Po odeslání faxových úloh

zajistíte vytisknutí

Hlášení o faxovém volání

po

každém odeslání faxu.

Stisknutím tlačítka

Po každé chybě faxu

(výchozí) se

Hlášení o faxovém volání

vytiskne vždy,

když zařízení detekuje chybu faxu.

Stisknutím tlačítka

Pouze po chybách odesílání

se

Hlášení o faxovém volání

vytiskne vždy,

když zařízení detekuje chybu při odesílání faxu.

Stisknutím tlačítka

Pouze po chybách příjmu

se

Hlášení o faxovém volání

vytiskne vždy, když

zařízení detekuje chybu při přijímání faxu.

POZNÁMKA:

Jestliže vyberete možnost Nikdy, nebudete mít kromě zprávy ve stavovém řádku

dotykové obrazovky žádné vytištěné potvrzení o chybě při přenosu faxu. Tuto informaci pak bude možné
zjistit jen vytištěním protokolu činnosti faxu.