HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Tisk hlášení o seznamech rychlých voleb

background image

Tisk hlášení o seznamech rychlých voleb

Hlášení o seznamech rychlých voleb uvádí faxová čísla přiřazená názvům rychlých voleb.

Tisk hlášení o seznamech rychlých voleb v zařízení HP LaserJet 4345mfp a HP Color LaserJet 4730mfp,

9040/9050mfp a 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na položku

HLÁŠENÍ

a stiskněte ji.

4.

Přejděte na položku

TISK SEZNAMU RYCHLÝCH VOLEB

a jejím stisknutím vytiskněte příslušné

hlášení.

Tisk hlášení o seznamech rychlých voleb v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Informace

a stiskněte ji.

3.

Přejděte na položku

Hlášení faxu

a stiskněte ji.

4.

Stisknutím tlačítka

Seznam rychlých voleb

toto hlášení vytiskněte.

116 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW