HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Tisk protokolu činnosti faxu

background image

Tisk protokolu činnosti faxu

Datum a čas všech přijatých a odeslaných faxů a faxů, jejichž odeslání se nezdařilo.

Identifikace (telefonní číslo, pokud je k dispozici)

Trvání (doba telefonického spojení).

Počet stránek

Výsledek (úspěšně odesláno, čekající nebo chyba odeslání včetně typu a kódu chyby)

V databázi je uloženo posledních 500 faxů (záznamy o starších faxech jsou z protokolu odstraněny).
Jako položky faxů v databázi jsou obsaženy všechny faxové relace. Faxovou relací může být například
odeslaný fax, přijatý fax nebo aktualizace firmwaru. V závislosti na činnosti může hlášení obsahovat
méně než 500 položek (pokud jste neodeslali 500 faxů a nepřijali žádný fax ani neprováděli jinou
činnost).

CSWW

Protokoly a hlášení faxu 113

background image

Chcete-li protokol používat k vedení záznamů, doporučujeme jej pravidelně tisknout (nejméně každých
500 faxů) a poté jej vymazat.

Chcete-li vytisknout protokol činnosti faxu, postupujte následujícím způsobem.

Vytištění protokolu činnosti faxu u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte k položce

HLÁŠENÍ

a stiskněte ji. Otevře se nabídka hlášení.

4.

Stisknutím tlačítka

TISK PROTOKOLU ČINNOSTI FAXU

vytisknete protokol činnosti.

Tisk protokolu činnosti faxu v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Informace

a stiskněte ji.

3.

Stiskněte volbu

Hlášení faxu

a poté

Protokol činnosti faxu

. (Probíhá tisk sestavy)