HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Vymazání protokolu činnosti faxu a hlášení o účtovacích kódech

background image

Vymazání protokolu činnosti faxu a hlášení o účtovacích kódech

Protokol činnosti faxu a hlášení o účtovacích kódech používají stejnou databázi. Pomocí této funkce
vymažete databázi, tedy jak protokol činnosti faxu, tak hlášení o účtovacích kódech.

Při mazání databáze faxů postupujte následujícím způsobem.

Vymazání protokolu činnosti faxu a hlášení o účtovacích kódech v zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo

9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte k položce

FUNKCE FAXU

a stiskněte ji. Otevře se nabídka funkcí.

4.

Stiskněte tlačítko

VYMAZAT PROTOKOL ČINNOSTI

.

5.

Stisknutím tlačítka

Ano

vymažete všechny záznamy, stisknutím tlačítka

Ne

obrazovku opustíte a

záznamy zůstanou zachovány.

Vymazání protokolu činnosti faxu a hlášení o účtovacích kódech v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027

MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP a

CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku faxu.

2.

Přejděte k položce

Obnovení nastavení

a stiskněte ji. Otevře se nabídka.

3.

Přejděte na položku

Smazat protokol činnosti faxu

a stiskněte ji.

4.

Stisknutím tlačítka

Ano

vymažete všechny záznamy, stisknutím tlačítka

Ne

obrazovku opustíte a

záznamy zůstanou zachovány.