HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Servisní nastavení

background image

Servisní nastavení

Tyto příkazy mohou pomoci při řešení potíží, jestliže nápravná opatření uvedená v části Chybové kódy
nebyla úspěšná. Doporučujeme je provádět za asistence servisního technika společnosti HP.

Pozice těchto příkazů v nabídce se mohou u různých zařízení MFP lišit. U zařízení HP LaserJet 4345mfp
a HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, and 9500mfp se tyto příkazy nacházejí v nabídce

Faxová

služba

(Služby faxu). V zařízení HP LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series se tyto
příkazy nacházejí na jednom z následujících tří umístění: V nabídce

Správa

>

Počáteční nastavení

>

Nastavení faxu

>

Nastavení příjmu faxu

. V nabídce

Správa

>

Řešení potíží

a v nabídce

Správa

>

Obnovení nastavení

. Tisk mapy nabídky pomocí zařízení MFP

Správa

>

Informace

vám pomůže nalézt

požadovanou položku.

Cesta T.30: Trasování protokolu T.30 je tištěná zpráva obsahující záznam veškeré komunikace mezi
faxovým přístrojem odesilatele a příjemce během posledního odesílání nebo příjmu faxu. Tato zpráva
obsahuje mnoho technických údajů, které nejsou určeny pro běžné uživatele. Zpráva však obsahuje
podrobné chybové kódy a další informace, které mohou být užitečné při odstraňování problému
souvisejícího s odesíláním nebo příjmem faxu. Tuto zprávu si může vyžádat servisní zástupce
společnosti HP, který se pokouší zjistit příčinu problému, a zpráva pomůže určit vhodné opatření.
(Informace o chybových kódech naleznete v části

Chybové kódy na stránce 106

.)

Obnovit telekomunikační nastavení z výroby

nebo

Obnovit telekomunikační nastavení z výroby

: Tento

příkaz umožňuje obnovit výchozí hodnoty některých nastavení provedených v nabídce. Jedná se o
hodnoty pro maximální přenosovu rychlost, dobu mezi zazvoněním, V.34, režim reproduktoru a ztrátu
přenosového signálu.

Ztráta přenášeného signálu

: Tento příkaz umožňuje kompenzovat ztrátu signálu telefonní linky. Toto

nastavení není doporučeno měnit, pokud k tomu nevyzve servisní zástupce společnosti HP. V opačném
případě může dojít k narušení správné činnosti faxu.

V.34

: Toto nastavení má dvě hodnoty: Normální a Vypnuto. Tyto hodnoty řídí přenosovou rychlost

modemu. Nastavení Normální umožňuje modemu vybrat (dohodnout s druhým modemem) libovolnou
přenosovou rychlost až do hodnoty 33 600 b/s. Nastavení Vypnuto způsobí, že je pro přenosovou
rychlost nastavena hodnota 14 400 b/s. Toto nastavení zůstává v platnosti, dokud není změněno.

Maximální přenosová rychlost

: Toto nastavení je podobné nastavení V.34, poskytuje však seznam

přenosových rychlostí, které lze pro příslušnou operaci vybrat. Pokud fax zaznamenává chyby
komunikace, můžete pomocí tohoto nastavení vybrat nižší přenosové rychlosti a určit, zda je
komunikační chyba způsobena telefonní linkou. Po nastavení zůstává toto nastavení v platnosti, dokud
není změněno.

Režim reproduktoru

: Toto servisní nastavení umožňuje nastavit dva režimy: Normální a Diagnostika. V

režimu Normální je během vytáčení při počátečním připojení reproduktor modemu zapnutý a poté se
vypne. V režimu Diagnostika je reproduktor zapnutý a zůstane zapnutý během veškeré faxové
komunikace, dokud nebude obnoveno nastavení Normální.

Interval zvonění

nebo

Doba mezi zazvoněními

: Toto nastavení umožňuje přizpůsobit fax některým

vyzváněcím tónům pobočkové ústředny. Toto nastavení použijte pouze na doporučení zástupce
technické podpory společnosti HP.

Frekvence zvonění

: Toto nastavení má rozsah od 1 do 200 Hz. Mělo bý být ponecháno na jeho výchozí

hodnotě 68 Hz. Toto nastavení můžete změnit, pokud k tomu budete vyzváni zástupcem technické
podpory společnosti HP. Důsledky této změny jsou nad rámec obsahu této příručky.

Pozice těchto příkazů v nabídce se mohou u různých zařízení MFP lišit. U zařízení HP LaserJet 4345mfp
a HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, and 9500mfp se tyto příkazy nacházejí v nabídce

CSWW

Servisní nastavení 117

background image

Nabídka

>

FAX

>

VOLITELNÉ NASTAVENÍ FAXU

>

Frekvence zvonění

. U zařízení HP LaserJet M3035

MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a Color LaserJet
CM4730 MFP a CM6040 MFP Series se tyto příkazy nacházejí v nabídce

Správa

>

Počáteční

nastavení

>

Nastavení faxu

>

Nastavení odesílání faxu

>

Frekvence zvonění

. Výběrem možnosti

Vlastní

umožníte v nabídce nastavení určité konkrétní hodnoty.

Prodleva TCF T.30

: Toto nastavení má rozsah od 60 do 255 ms. Mělo bý být ponecháno na jeho výchozí

hodnotě 60 ms. Toto nastavení můžete změnit, pokud k tomu budete vyzváni zástupcem technické
podpory společnosti HP. Důsledky této změny jsou nad rámec obsahu této příručky.

Pozice těchto příkazů v nabídce se mohou u různých zařízení MFP lišit. U zařízení HP LaserJet 4345mfp
a HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, and 9500mfp se tyto příkazy nacházejí v nabídce

Nabídka

>

FAX

>

VOLITELNÉ NASTAVENÍ FAXU

>

Časovač prodlevy TCF T.30

. U zařízení HP

LaserJet M3035 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP
a Color LaserJet CM4730 MFP a CM6040 MFP Series se tyto příkazy nachází v nabídce

Správa

>

Počáteční nastavení

>

Nastavení faxu

>

Nastavení odesílání faxu

>

Časovač prodlevy TCF T.30

.

Výběrem možnosti

Vlastní

umožníte v nabídce nastavení určité konkrétní hodnoty.

Rozšíření TCF T.30

: Toto nastavení má rozsah od 0 do 2550 ms. Mělo bý být ponecháno na jeho výchozí

hodnotě 0 ms. Toto nastavení můžete změnit, pokud k tomu budete vyzváni zástupcem technické
podpory společnosti HP. Důsledky této změny jsou nad rámec obsahu této příručky.

Pozice těchto příkazů v nabídce se mohou u různých zařízení MFP lišit. U zařízení HP LaserJet 4345mfp
a HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp, and 9500mfp se tyto příkazy nacházejí v nabídce

Nabídka

>

FAX

>

VOLITELNÉ NASTAVENÍ FAXU

>

Rozšíření TCF

. U zařízení HP LaserJet M3035

MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a Color LaserJet
CM4730 MFP a CM6040 MFP Series se tyto příkazy nachází v nabídce

Správa

>

Počáteční

nastavení

>

Nastavení faxu

>

Nastavení odesílání faxu

>

Rozšíření TCF

. Výběrem možnosti

Vlastní

umožníte v nabídce nastavení určité konkrétní hodnoty.

118 Kapitola 4 Řešení problémů s faxováním

CSWW