HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Regulační informace pro země/oblasti Evropské unie

background image

Regulační informace pro země/oblasti Evropské unie

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby fungovalo ve všech zemích/oblastech Evropského hospodářského
prostoru (veřejné telefonní sítě). Síťová kompatibilita závisí na interním nastavení softwaru. Chcete-li
zařízení použít v jiné telefonní síti, obraťte se na dodavatele zařízení. Chcete-li získat další podporu,
obraťte se na společnost Hewlett-Packard prostřednictvím telefonních čísel uvedených na letáku, který
je dodáván s produktem.