HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Upozornění o omezení pro Kanadu

background image

Upozornění o omezení pro Kanadu

Upozornění: Číslo REN přiřazené k jednotlivým koncovým zařízením poskytuje identifikaci maximálního
počtu koncových zařízení, která je možno připojit k telefonní lince. Zakončení linky může být tvořeno
libovolnou kombinací zařízení a je omezeno pouze tím, že součet čísel REN všech těchto zařízení nesmí
přesáhnout hodnotu 5.

Upozornění: Štítek Industry Canada identifikuje certifikované zařízení. Tato certifikace znamená, že
zařízení splňuje určité požadavky na ochranu, provoz a bezpečnost telekomunikační sítě. Štítek
Industry Canada nezaručuje, že zařízení bude fungovat ke spokojenosti zákazníka.

Před instalací tohoto zařízení by se měli uživatelé ujistit, že je povoleno jeho připojení k rozvodům místní
telefonní společnosti. Zařízení musí být také nainstalováno pomocí povoleného způsobu připojení.
Zákazník by měl mít na paměti, že dodržování výše uvedených podmínek nemusí zabránit zhoršení
kvality služeb v určitých situacích. Opravy certifikovaného zařízení by měly být prováděny
autorizovaným kanadským servisním střediskem určeným dodavatelem. Veškeré opravy nebo úpravy
tohoto zařízení provedené uživatelem, případně poruchy zařízení, mohou být pro telefonní společnost
důvodem k tomu, aby vyžadovala odpojení tohoto zařízení.

Uživatelé by se měli pro svou vlastní bezpečnost ujistit, že je propojeno uzemnění napájecího zdroje,
telefonních linek a kovového vodovodního potrubí, pokud se v místě vyskytuje. Toto opatření může být
obzvláště důležité v zemědělských zónách.

UPOZORNĚNÍ:

Uživatelé by se neměli pokoušet provádět toto propojení sami, měli by k tomu přivolat

osobu odpovědnou za kontrolu elektrických rozvodů, případně elektrikáře.

Upozornění: Číslo REN přiřazené k jednotlivým koncovým zařízením poskytuje identifikaci maximálního
počtu koncových zařízení, která je možno připojit k telefonní lince. Zakončení linky může být tvořeno
libovolnou kombinací zařízení a je omezeno pouze tím, že součet čísel REN všech těchto zařízení nesmí
přesáhnout hodnotu pět (5.0). Standardní kód uspořádání připojení (typ telefonní zásuvky) zařízení s
přímým připojením do telefonní sítě je CA11A.

134 Dodatek C Informace o předpisech

CSWW