HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - FCC, část 68 Telecom

background image

FCC, část 68 Telecom

V případě potřeby musíte být připraveni poskytnout telefonní společnosti následující informace týkající
se karty SocketModem, která je součástí tohoto produktu:

Výrobce:

Multi-Tech Systems, Inc.

2205 Woodale Drive

Mounds View, MN 55112

USA

Obchodní název:

Modem Module

Číslo modelu:

MT5634SMI

Registrační číslo FCC:

AU7-USA-25814-M5-E

Ekvivalence vyzvánění:

0.3B

Modulární zásuvka (USOC):

RJ11C nebo RJ11W (jedna linka).

Servisní středisko v USA:

U.S.A.

(763) 785-3500

(763) 785-9874 Fax

Toto zařízení vyhovuje předpisům FCC, část 68. Soketový modemový modul je vybaven štítkem, který
obsahuje mimo jiné registrační číslo FCC a číslo ekvivalence vyzvánění (REN) pro toto zařízení. Tyto
informace musí být na vyžádání sděleny telefonní společnosti. Číslo REN se používá k určení počtu
zařízení, která mohou být připojena k jedné telefonní lince. Nepřiměřeně vysoká čísla REN na telefonní
lince mohou způsobit, že zařízení nebudou při příchozím hovoru vyzvánět. Ve většině zemí/oblastí, ne
však ve všech, by neměl součet čísel REN přesáhnout hodnotu pět (5.0). Chcete-li si být jisti, kolik
zařízení může být k telefonní lince připojeno na základě celkového součtu čísel REN, kontaktujte
telefonní společnost, která vám sdělí maximální REN pro vaši zemi/oblast.

Toto zařízení používá následující konektory USOC: RJ11C nebo RJ11W (jedna linka).

132 Dodatek C Informace o předpisech

CSWW

background image

Se zařízením je dodáván telefonní kabel splňující předpisy FCC a modulární zásuvka. Toto zařízení je
navrženo tak, aby mohlo být připojeno k telefonní síti nebo k domovnímu rozvodu pomocí kompatibilní
modulární zásuvky vyhovující části 68 předpisů FCC. Toto zařízení nemůže být použito u telefonní
společnosti poskytující přímo placené služby. Připojení ke společné přípojce podléhá místním sazbám.
Způsobuje-li zařízení potíže v telefonní síti, telefonní společnost vás bude s předstihem informovat, že
může být nutné dočasné přerušení služby. Není-li toto předběžné oznámení použitelné, bude telefonní
společnost informovat zákazníka co nejdříve. Budete také upozorněni na právo podat stížnost u komise
FCC, máte-li pocit, že je to nutné. Telefonní společnost může provést změny ve svém vybavení,
zařízení, operacích nebo postupech, které mohou ovlivnit činnost zařízení. Pokud se tak stane, bude o
tom telefonní společnost předem informovat, abyste mohli provést nezbytné změny a zajistit tak
nepřerušený provoz. Nastanou-li potíže s používáním zařízení, obraťte se na službu zákazníkům HP
pomocí kontaktních informací týkajících se odstraňování problémů, opravy a informací o záruce
uvedených v oddílu Podpora zákazníků. Pokud potíže způsobí zhoršení telefonní sítě, může telefonní
společnost požadovat, abyste zařízení ze sítě odpojili, dokud nebude problém vyřešen. Zákazník může
provádět tyto opravy: výměnu jakéhokoli originálního vybavení dodávaného s produktem a telefonní
šňůry. Je také doporučováno, aby zákazník do napájecí zásuvky hostitelského zařízení, ke které je
zařízení připojeno, zapojil ochranu proti přepětí. Vyvaruje se tak poškození zařízení způsobenému
bleskem či jiným elektrickým výbojem.