HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Prohlášení o shodě s předpisy FCC, část 15

background image

Prohlášení o shodě s předpisy FCC, část 15

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy A, jejichž limity splňuje v rámci
předpisů FCC, část 15. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu proti rušivým vlivům při provozu
zařízení v komerčním prostředí. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii
a pokud není nainstalováno a používáno přesně podle pokynů, může mít rušivý vliv na rádiovou
komunikaci. Provoz zařízení v obytných prostorách může způsobovat rušení. V tomto případě se od
uživatele požaduje, aby vlivům zamezil na vlastní náklady.

VAROVÁNÍ!

Jakékoliv změny nebo úpravy faxového příslušenství, které nebyly výslovně schváleny

společností HP, mohou způsobit, že uživatel již nadále nebude oprávněn manipulovat s tímto zařízením.

POZNÁMKA:

Podle omezení třídy A předpisů FCC je vyžadováno použití stíněného kabelu pro

přenos dat.