HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Zákon o ochraně telefonních účastníků (USA)

background image

Zákon o ochraně telefonních účastníků (USA)

Zákon o ochraně telefonních účastníků z roku 1991 označuje za nezákonné používání počítače nebo
jiného elektronického zařízení včetně faxových zařízení k odesílání zpráv, pokud tyto zprávy neobsahují
na horním nebo spodním okraji každé stránky nebo na první přenášené stránce datum a čas odeslání
a identifikaci organizace, jiného subjektu nebo jednotlivce odesílajícího zprávu a telefonní číslo
odesílajícího zařízení, případně organizace, jiného subjektu či jednotlivce. (Poskytnuté telefonní číslo
nemůže být číslo začínající 900 ani jiné číslo, u kterého sazba přesahuje běžné sazby pro místní a
meziměstské hovory.) Chcete-li tyto informace naprogramovat do faxového zařízení, přejděte k části

Požadované nastavení faxu na stránce 36

v kapitole 1.

CSWW

Komise US Federal Communications Commision 133