HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Prohlášení o shodě

background image

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

podle směrnic ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1
Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že produkt

Název výrobku:

Analogové faxové příslušenství tiskárny HP LaserJet MFP

Předpisové číslo modelu:

2)

BOISB-0308-00

Čísla zařízení

Q3701-60001, Q3701-60002, Q3701-60004

Modely produktu

Všechny

vyhovuje těmto specifikacím:

Bezpečnost:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

EMC:

CISPR22:1997 / EN55022:1998 – třída A

1)3)

EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
FCC Název 47 CFR, díl 15, třída A

3)

) / ICES-003, 4. vydání

GB9254-1998, GB17625.1-1998 / CNS13438

Telecom:

Pravidla FCC, část 68
TBR-21:1998

Doplňující informace:

Produkt splňuje požadavky směrnice EMC 89/336/EEC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC a směrnice R&TTE 1999/5/EC

(dodatek II) a nese odpovídající označení CE

.

Zařízení vyhovuje části 15 podmínek FCC. Provozování podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí vyvářet škodlivé rušení a (2)
musí být schopno vstřebat jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.

1) Výrobek byl testován v běžné konfiguraci s osobními počítači značky Hewlett-Packard.

Testování shody výrobku se standardem s výjimkou klauzule 9.5, která zatím nenabyla účinnosti.

2) V souladu se zákonnými podmínkami je tomuto zařízení přiřazeno číslo modelu podle zákona. Nezaměňujte toto číslo s názvem výrobku
nebo číslem (čísly) výrobku.

3) Pozor: Tento produkt je produkt třídy A. Používání tohoto výrobku v obytných prostorách může způsobovat rušení. V takovém případě je
povinností uživatele provést příslušná opatření.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

24. října 2007

Potřebujete-li získat informace pouze o směrnicích, obraťte se na následující adresy:

Kontakt v Evropě:

na místního prodejce nebo servis Hewlett-Packard nebo přímo na společnost Hewlett-Packard Gmbh,středisko HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Německo, (FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt pro USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Tel: 208-396-6000)

CSWW

Prohlášení o shodě 131