HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení faxu

background image

Nastavení faxu

Tato kapitola popisuje nastavení konfigurace faxového příslušenství zařízení MFP, které můžete
provést prostřednictvím nabídky faxu na ovládacím panelu. Kromě ovládacího panelu jsou tato
nastavení přístupná prostřednictvím nástrojů pro vzdálenou konfiguraci.

POZNÁMKA:

Informace o následujících nastaveních naleznete v části

Nastavení na stránce 1

. V této

kapitole nejsou uvedena následující nastavení faxu, která jsou popsána v kapitole 1: Rušení faxů,
nastavení data a času, nastavení místa, nastavení záhlaví.

CSWW

41