HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Aktivace funkce Přiřazení rychlé volby faxovému číslu

background image

Aktivace funkce Přiřazení rychlé volby faxovému číslu

Je-li tato funkce povolena, zařízení MFP se pokusí porovnat zadané faxové číslo s existujícími
položkami v seznamu rychlé volby. Je-li nalezena shoda, lze ji potvrdit. Zařízení MFP poté dokončí
faxování automaticky. Výchozí hodnota této funkce je

Zakázáno

.

Aktivace funkce Přiřazení rychlé volby faxovému číslu v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP,

M4345 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a zařízení HP Color LaserJet CM4730 MFP

nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Stiskněte volbu

Počáteční nastavení

a poté

Nastavení odesílání

.

3.

Přejděte na tlačítko

Pøiøazení rychlé volby faxovému èíslu

a stiskněte je.

4.

Stiskněte tlačítko

Povolit

.

5.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.

CSWW

Nastavení odesílání faxu

53