HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení účtovacích kódů

background image

Nastavení účtovacích kódů

Je-li povoleno nastavení účtovacích kódů, zobrazí se při odesílání faxu výzva k zadání čísla. Toto číslo
bude uvedeno na hlášení o účtovacích kódech. Hlášení o účtovacích kódech můžete vytisknout nebo
zobrazit pomocí aplikace.

Nastavení účtovacích kódů v zařízení HP LaserJet 4345mfp a HP Color LaserJet 4730mfp, 9040/9050mfp

a 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na položku

ODESLÁNÍ FAXU

a jejím stisknutím zobrazte nastavení odesílání faxu.

4.

Přejděte na položku

ÚČTOVACÍ KÓD

a jejím stisknutím zobrazte nastavení účtovacího kódu.

5.

Stisknutím tlačítka

Vlastní

otevřete obrazovku účtovacích kódů. Pomocí šipek nahoru a dolů

nastavte minimální požadovaný počet číslic účtovacího kódu a následným stisknutím tlačítka

OK

účtovací kódy povolte. Chcete-li účtovací kódy zakázat, stiskněte tlačítko

VYPNUTO

(výchozí

hodnota).

Nastavení účtovacích kódů v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte k položce

Počáteční nastavení

a stiskněte ji, poté stisknutím položky

Nastavení faxu

otevřete nabídku nastavení faxu.

3.

Nastavení odesílání faxu zobrazíte stisknutím tlačítka

Nastavení odesílání faxu

.

4.

Přejděte na položku

Účtovací kódy

a jejím stisknutím zobrazte nastavení účtovacích kódů.

5.

Stisknutím tlačítka

Vlastní

povolíte práci s účtovacími kódy.

POZNÁMKA:

Chcete-li zakázat účtovací kódy, stiskněte možnost

VYPNUTO

, stiskněte

Uložit

a

poté přeskočte zbývající kroky.

6.

Stisknutím tlačítka

Uložit

otevřete obrazovku účtovacích kódů.

7.

Stisknutím textového pole zobrazíte klávesnici.

8.

Zadejte minimální počet znaků, jaké chcete zahrnout do účtovacího kódu, a stiskněte tlačítko

OK

.

9.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.