HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení detekce oznamovacího tónu

background image

Nastavení detekce oznamovacího tónu

Nastavení detekce oznamovacího tónu určuje, zda faxové zařízení před odesláním faxu zjišťuje
oznamovací tón.

Nastavení detekce oznamovacího tónu u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

Detekovat oznamovací tón

a jejím stisknutím zobrazte nastavení detekce

oznamovacího tónu.

5.

Stisknutím možnosti

VYPNUTO

zakažte detekci oznamovacího tónu, nebo ji povolte stisknutím

možnosti

ZAP.

.

Nastavení detekce oznamovacího tónu v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Počáteční nastavení

a jejím stisknutím otevřete nabídku počátečního

nastavení.

3.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

zobrazíte nabídku nastavení faxu.

4.

Stiskněte volbu

Nastavení odesílání faxu

a pomocí tlačítka se šipkou dolů přejděte na možnost

Detekovat oznamovací tón

.

5.

Stisknutím možnosti

Povoleno

(výchozí) zapnete detekci oznamovacího tónu, stisknutím možnosti

Zakázáno

detekci oznamovacího tónu vypnete.