HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení překryvného záhlaví (odchozí faxy)

background image

Nastavení překryvného záhlaví (odchozí faxy)

Překryvné záhlaví se skládá z data, času, názvu společnosti, telefonního čísla a čísla stránky a je
vytištěno v horní části stránek odchozích faxů. Toto nastavení určuje, zda bude záhlaví připojeno k horní
části stránky nebo vytištěno jako překryvné. Pokud je záhlaví připojeno k horní části stránky, bude obsah
stránky posunut dolů a výsledkem může být přenesení dolní části stránky na další stránku a případné
vytištění další stránky. Je-li záhlaví vytištěno jako překryvné, neodsune obsah stránky, ale může být
vytištěno přes obsah horní části stránky.

POZNÁMKA:

Pokud je povoleno předávání faxů, bude záhlaví vždy připojeno k horní části stránky,

a to i v případě, že je povoleno překrytí.

Nastavení překryvného záhlaví odchozích faxů u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo

HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

44

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

4.

Tato nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka

PŘEKRYVNÉ ZÁHLAVÍ

.

5.

Stisknutím tlačítka

Ano

nastavíte tisk překryvného záhlaví, stisknutím tlačítka

Ne

(výchozí hodnota)

nastavíte připojení záhlaví k horní části stránky.

Nastavení překryvného záhlaví pro odchozí faxy v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345

MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040

MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na tlačítko

Výchozí možnosti úlohy

a stiskněte je.

3.

Přejděte na tlačítko

Výchozí možnosti faxu

a stiskněte je.

4.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

5.

Nastavení záhlaví zobrazíte stisknutím tlačítka

Hlavička faxu

.

6.

Stisknutím tlačítka

Překrýt

nastavíte tisk překryvného záhlaví, stisknutím tlačítka

Přidat na

začátek

(výchozí hodnota) nastavíte připojení záhlaví k horní části stránky.

7.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.