HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení intervalu pro opakování vytáčení

background image

Nastavení intervalu pro opakování vytáčení

Nastavení intervalu opakování volby určuje počet minut mezi opakovanými volbami čísla, které je
obsazeno nebo neodpovídá.

POZNÁMKA:

Jsou-li obě nastavení Opakovaná volba obsazeného čísla i Opakovaná volba čísla,

které neodpovídá vypnuta, může se na ovládacím panelu zobrazit zpráva týkající se opakování volby.
Tato situace nastane, pokud faxové příslušenství zvolí číslo, naváže spojení a poté dojde k přerušení
spojení. V důsledku tohoto chybového stavu faxové příslušenství provede dva automatické pokusy
o opakování volby bez ohledu na nastavení opakované volby (první pokus s rychlostí 26 400 b/s
a v případě jeho selhání druhý pokus s rychlostí 14 400 b/s). Během této operace opakování volby se
na ovládacím panelu zobrazí zpráva s informací o tom, že probíhá opakovaná volba.

Nastavení intervalu opakované volby u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

Interval opakování vytáčení

a jejím stisknutím zobrazte obrazovku

s nastavením.

5.

Nastavte počet pomocí šipek nahoru a dolů (1 až 5 minut; výchozí nastavení = 5) a potom stiskněte
tlačítko

OK

Nastavení intervalu opakování volby v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Počáteční nastavení

a jejím stisknutím otevřete nabídku počátečního

nastavení.

48

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

3.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

zobrazíte nabídku nastavení faxu.

4.

Stiskněte volbu

Nastavení odesílání faxu

a pomocí tlačítka se šipkou dolů přejděte na možnost

Interval opakování vytáčení

.

5.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

6.

Zadejte hodnotu (1-5) a stiskněte tlačítko

OK

.

7.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.