HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení opakované volby obsazeného čísla

background image

Nastavení opakované volby obsazeného čísla

Nastavení opakované volby obsazeného čísla určuje, kolikrát (0 až 9krát) faxové příslušenství opakuje
volbu obsazeného čísla. Interval mezi jednotlivými pokusy je určen nastavením Interval opakování
volby.

Nastavení opakované volby obsazeného čísla u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo

HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

4.

Stisknutím tlačítka

Opakované vytáčení obsazeného čísla

zobrazíte obrazovku s nastavením

opakované volby obsazeného čísla.

5.

Nastavte počet pomocí šipek nahoru a dolů (výchozí nastavení = 3) a potom stiskněte tlačítko

OK

.

Nastavení opakované volby obsazeného čísla v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na tlačítko

Počáteční nastavení

a stiskněte je.

3.

Přejděte na tlačítko

Nastavení faxu

a stiskněte je.

4.

Stiskněte volbu

Nastavení odesílání faxu

a pomocí tlačítka se šipkou dolů přejděte na možnost

Opakované vytáčení obsazeného čísla

.

5.

Stisknutím textového pole zobrazte klávesnici.

6.

Zadejte počet (0–9) a stiskněte tlačítko

OK

.

7.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.