HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení opakovaného vytáčení čísla, které neodpovídá

background image

Nastavení opakovaného vytáčení čísla, které neodpovídá

Nastavení opakované volby čísla, které neodpovídá, určuje, kolikrát faxové příslušenství opakuje volbu
čísla, které neodpovídá. Podle nastavení země/oblasti je počet opakování buď v rozmezí 0 až 1
(používáno v USA), nebo v rozmezí 0 až 2. Interval mezi jednotlivými pokusy je určen nastavením
intervalu opakování volby.

Nastavení opakované volby čísla, které neodpovídá, u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp

nebo HP Color LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

CSWW

Nastavení odesílání faxu

47

background image

4.

Přejděte na položku

Opakované vytáčení čísla, které neodpovídá

a jejím stisknutím zobrazte

obrazovku s nastavením.

5.

Nastavte počet pomocí šipek nahoru a dolů (výchozí nastavení = 0) a potom stiskněte tlačítko

OK

.

Nastavení opakované volby obsazeného čísla v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Počáteční nastavení

a jejím stisknutím otevřete nabídku počátečního

nastavení.

3.

Přejděte na položku

Nastavení faxu

a jejím stisknutím otevřete nabídku nastavení faxu.

4.

Stiskněte volbu

Nastavení odesílání faxu

a pomocí tlačítka se šipkou dolů přejděte na možnost

Opakované vytáčení čísla, které neodpovídá

.

5.

Stiskněte tlačítko

Nikdy

nebo

Jednou

.

6.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.