HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení režimu komprimace JBIG

background image

Nastavení režimu komprimace JBIG

Povolením komprimace JBIG můžete snížit telefonní poplatky zkrácením doby přenosu faxů, proto se
jedná o preferované nastavení. Při komunikaci se staršími faxy však může tento režim způsobovat
potíže s kompatibilitou. V takovém případě bude pravděpodobně nutné jej zakázat.

POZNÁMKA:

Komprimace JBIG funguje pouze v případě, když ji podporuje faxový přístroj odesilatele

i příjemce.

Chcete-li povolit nebo zakázat komprimaci JBIG, postupujte následujícím způsobem.

50

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

Nastavení režimu komprimace JBIG u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color

LaserJet 4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Stisknutím tlačítka

VOLITELNÉ NASTAVENÍ FAXU

zobrazíte položky volitelného nastavení.

4.

Tato nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka

Komprese JBIG

.

5.

Stisknutím tlačítka

ZAP.

povolíte režim komprimace JBIG, stisknutím tlačítka

VYPNUTO

komprimaci JBIG zakážete.

Nastavení režimu komprimace JBIG v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025

MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na tlačítko

Počáteční nastavení

a stiskněte je.

3.

Přejděte na tlačítko

Nastavení faxu

a stiskněte je.

4.

Přejděte na tlačítko

Nastavení odesílání faxu

a stiskněte je.

5.

Tato nastavení zobrazíte stisknutím tlačítka

Komprese JBIG

.

6.

Stisknutím tlačítka

Povolit

povolíte režim komprimace JBIG, stisknutím tlačítka

Zakázáno

komprimaci JBIG zakážete.