HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení režimu volby

background image

Nastavení režimu volby

Nastavení režimu volby slouží k nastavení typu používané volby: buď tónové (tlačítkové telefony), nebo
pulzní (telefony s vytáčecím číselníkem).

Chcete-li nastavit režim volby, postupujte následujícím způsobem.

Nastavení režimu volby u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je. Pomocí tlačítka se šipkou dolů přejděte na

možnost

Režim vytáčení

.

4.

Nastavení režimu vytáčení zobrazíte stisknutím tlačítka

Režim vytáčení

.

5.

Stisknutím tlačítka

Tónové

(výchozí hodnota) nastavíte na faxu tónovou volbu, stisknutím tlačítka

Pulsní

nastavíte na faxu pulsní volbu.

Nastavení režimu volby v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Počáteční nastavení

a jejím stisknutím otevřete nabídku počátečního

nastavení.

3.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

zobrazíte nabídku nastavení faxu.

4.

Stiskněte volbu

Nastavení odesílání faxu

a pomocí tlačítka se šipkou dolů přejděte na možnost

Režim vytáčení

.

5.

Nastavení režimu vytáčení zobrazíte stisknutím tlačítka

Režim vytáčení

.

CSWW

Nastavení odesílání faxu

45

background image

6.

Stisknutím tlačítka

Tónové

(výchozí hodnota) nastavíte na faxu tónovou volbu, stisknutím tlačítka

Pulsní

nastavíte na faxu pulsní volbu.

7.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.