HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Nastavení směrového čísla

background image

Nastavení směrového čísla

Pomocí nastavení směrového čísla můžete zadat směrové číslo (například 9 pro přístup na vnější linku),
které bude použito při vytáčení. Směrové číslo bude při vytáčení automaticky přidáno ke každému
telefonnímu číslu.

POZNÁMKA:

Je možné, že mezi směrové a telefonní číslo bude nutné vložit prodlevu. Prodlevu

o délce 2 sekundy můžete vložit zadáním čárky (,). Další informace o používání čárky naleznete v části

Odeslání faxu na stránce 70

.

Nastavení směrového čísla u zařízení HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím tlačítka

Nabídka

na ovládacím panelu přejdete do hlavní nabídky.

2.

Stisknutím tlačítka

FAX

zobrazíte nabídku faxu.

3.

Přejděte na tlačítko

ODESLÁNÍ FAXU

a stiskněte je.

4.

Přejděte na položku

PŘEDVOLBA VYTÁČENÍ

a jejím stisknutím zobrazte nastavení předvolby.

5.

Stisknutím možnosti

VYPNUTO

(výchozí hodnota) zakažte předvolbu, nebo stisknutím možnosti

Vlastní

zobrazíte klávesnici k zadání předvolby.

6.

Zadejte číslo nebo čísla předvolby a potom stiskněte tlačítko

OK

.

Nastavení směrového čísla v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP, M5035

MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

Správa

na ovládacím panelu zobrazíte nabídku pro správu.

2.

Přejděte na položku

Počáteční nastavení

a jejím stisknutím otevřete nabídku počátečního

nastavení.

3.

Stisknutím tlačítka

Nastavení faxu

zobrazíte nabídku nastavení faxu.

4.

Stiskněte možnost

Nastavení odesílání faxu

a pomocí šipky dolů přejděte k možnosti

Předvolba

vytáčení

, čímž zobrazíte nastavení předvolby vytáčení.

5.

Stisknutím

Vlastní

můžete zadat číslo předvolby vytáčení.

POZNÁMKA:

Chcete-li vypnout předvolbu vytáčení, stiskněte možnost

VYPNUTO

(výchozí),

stiskněte

Uložit

a poté přeskočte zbývající kroky.

6.

Stisknutím tlačítka

Uložit

zobrazíte obrazovku Nastavení předvolby vytáčení.

7.

Stiskněte tlačítko

Číslo předvolby vytáčení

.

8.

Stisknutím textového pole zobrazíte klávesnici.

9.

Zadejte číslo předvolby vytáčení a stiskněte tlačítko

OK

.

10.

Stiskněte tlačítko

Uložit

.

46

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW