HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Změna nastavení na světlejší či tmavší

background image

Změna nastavení na světlejší či tmavší

Pomocí nastavení světlosti můžete upravit, jak světlý či tmavý se bude obraz jevit na faxovém přístroji
příjemce.

Změna nastavení světlosti v zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Nastavení

zobrazte obrazovku Nastavení.

3.

Stisknutím šipky

Světlé

můžete obraz zesvětlit, stisknutím šipky

Tmavé

můžete obraz ztmavit.

4.

Tato nastavení přijmete stisknutím tlačítka

OK

.

52

Kapitola 2 Nastavení faxu

CSWW

background image

Změna nastavení na světlejší či tmavší v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP,

M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP

Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Přejděte na tlačítko

Další možnosti

a stiskněte je.

3.

Přejděte na tlačítko

Úprava obrazu

a stiskněte je.

4.

Přejděte na tlačítko

Jas

a stiskněte je.

5.

Stisknutím šipky doleva obraz zesvětlete nebo stisknutím šipky doprava obraz ztmavte.

6.

Tato nastavení přijmete stisknutím tlačítka

OK

.