HP LaserJet 4345 Multifunction Printer series - Změna nastavení pozadí

background image

Změna nastavení pozadí

Jestliže faxujete dokument vytištěný na barevném papíru, můžete zvýšit kvalitu faxové kopie
odstraněním pozadí, které by mohlo způsobit vznik pruhů nebo rozmazání faxové kopie.

Změna nastavení pozadí v zařízeních HP LaserJet 4345mfp nebo 9040/9050mfp nebo HP Color LaserJet

4730mfp nebo 9500mfp

1.

Stisknutím ikony

FAX

na hlavní obrazovce ovládacího panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Stisknutím tlačítka

Nastavení

zobrazte obrazovku Nastavení.

3.

Stisknutím ikony

Nastavení faxu

zobrazíte obrazovku Nastavení faxu.

4.

Na kartě ZLEPŠIT stisknutím šipky doleva zdůrazněte pozadí nebo stisknutím šipky doprava
potlačte pozadí.

5.

Tato nastavení přijmete stisknutím tlačítka

OK

.

Změna nastavení pozadí v zařízení HP LaserJet M3025 MFP, M3027 MFP, M4345 MFP, M5025 MFP,

M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP a HP Color LaserJet CM4730 MFP nebo CM6040 MFP Series

1.

Stisknutím ikony

FAX

na ovládacím panelu zobrazíte obrazovku Fax.

2.

Přejděte na tlačítko

Další možnosti

a stiskněte je.

3.

Přejděte na tlačítko

Úprava obrazu

a stiskněte je.

4.

Přejděte na tlačítko

Vyčištění pozadí

a stiskněte je.

5.

Stisknutím šipky doleva nebo doprava změňte nastavení pozadí.

6.

Tato nastavení přijmete stisknutím tlačítka

OK

.